Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

1_11/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
HISTORIA
Z ARCHIWUM
KULTUR
PUBLIKACE
MINIATURY
VITA
HUMORREAKCJE
DEBATA
Z FORUMINFORMACJE
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHENSzwager

Nojpiyrszy numer Echa Slonska

Pyrsk Pierony !
No to je juz tak daleko i momy tyn nojpiyrszy numer Echa Slonska. Mysla ze kej stowiom sam te kryki to jeszcze niyma nos za wiela , ...


Antoni Respondek

Janczary, przychlybki, wallenrody

W mojich ukochanych Uogewnikach S’loonskich
respektujymy nauka naszego patrona, s’wiyntego Jana Nepomucena, kero nos ucy, rze ci co wuarzom w obrymb polityki mogom uod niyj polec, jak to bouo z Niym samym. ...


Karwat o �lonskij Narodowo�ci

Pyrsk Pierony!
Niywiedziolech ze Krzisztof Karwat aze tak glymboko poradziol sie wwiercic w tematyka zwionzano ze slonskom narodowosciom. Ja , tak je - jak sie czyto od niego ksionzka "Jak Hanys z Gorolem" to ...  


Antoni Respondek

W porze sie lepi uorze

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih
takigo argumyntu urzywauo sie dlo zahwolynio rzycio w maurzyn’skym stadle.
Ale niy ino. Boua to tyrz pohwaua korzdego inkszego wspoudziauanio.
Uo takyj porze, kero uod poru lot dobrze uorze hcioubyh dzisioj troha pouosprawiac’.
Hodzi uo pora : Lech Majewski - J�zef Skrzek. ...