Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Gloria, Gloria in Excelsis Deo - eli koulyndowanie pou �lonsku

Dialekt jakou �lounsko gwara, �ot pradziadof �lonskik, �osta�a sie f drywnianyk ko�ciou�kach.
A teroski se forsztelujcie (wyobra�cie) wielgo i kfalebno kfila, kiej kajsik f �lounskej tradycyji eli to f Hajdukach Chourzofskik, eli f Miechoufskim Bytoniu, eli f Ratiborskik Oustrougach byuo. Sfojom po�stawa, �odwaga i pous�uszy�stfo pokazouwali chuopy kiej szli �oznajmio� poukoj na ziymi. �piywajonc ta koulynda kroucyli ku kou�ciele, pou ciymku s faklami

Peter Karl Sczepanek


Pou gournou�lounsku f �piyfkach kolyndowyk

Teroski kca Woum pada�, kjiej sie nojbar�ij slonskim abo niymieckm dialektym �osprawio i tysz pszik�ady byk se kcio� woum pora ciepno��.
Prousty naroud, chuopy nojgipcij, u�iwali jom zawdy, uod staryk pierwyj, as dou dzisioj tys.
�ostaua sie ta gotka nojczy�ciyj w �piyfkak i wicak. �piefki pszi betlejymce malu�kiemu abo na karnawaliskak zbereu�ne i do lachania. Takim programym teroski byda Wous nostympne tszi miesionce byk pedziou po nasymu, futrouwou. Pszi tym kca moje bliske kontakty z chourem, kaj �piywom f Bajerze, kaj ta pigu�ka Aspirina produkujom - wykorzista�.

Peter Karl Sczepanek


Weihnachtslieder als eine Br�cke zwischen Ost und West in Oberschlesien

K�lscher Dialekt-Text - Weihnachtslieder
- Tschechischer Choral - „TROMMELLIED“ - „Pisnicka s bymbynkym” (s ceskeho)
im Dialekt

Peter Karl Sczepanek