Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Vivat Akadymijo, wiwat Profesory !

Witejcie Rostomiyli !

Jo mys'la rze w pewnym synsie ramy organizacyjne dyskusje i pooz'niejszyh dziauan' szuo by uoprzyc' na tyj praktyce, kero jurz sie w pewnym synsie uksztautowaua.

Podoom przykuad grupy Jynzyka S'loonskego, coby pokozac' pewno systymatyka. Pod tym hasuym rozumia grupa ludzi bezpos'rednio niym zainteresowanyh. 

Kierujooncyh tym tymatym nazwou byh MODERATORAMI. W tym synsie rozumia tukej Tadzika, Szwagra, Piotra i Joozka. Bo tak po prowdzie i z rynkoom na sercu ino Uonyh mogymy nazwac' Profesorami ( FAHMANAMI ) w tym tymacie na dziyn' dzisiejszy. Ino w Ih wypowiedziah i argumyntacji znac' i czuje sie guymboke zaangarzowanie, wiedza i przewodnio mys'l, kero Im przys'wiyco. 

Ino Uoni som w stanie poprowadzic' ta grupa przez bezdrorza tymatu. 

Ale na widoku momy przeca tyrz inkszyh jak hoc'by Yjwalda, kerymu trza stworzyc' warunki tehniczne, coby sie moog zalogowac' w AKADYMJI w zespole FAHMANOOW i MODERATOROOW. 

Ta konkretno grupa FAHMANOOW ( moja jedynie ocyna ), kero na dzisioj tak wygloondo moge byc' poszyrzano uo nowyh, kerzy poprzez swooj dorobek intelektualny, twoorczy i publicystyczny uostanoow przez nos za takih uznani.

Te groono mogymy nazwac' AKADYMIOOM JYNZYKA S"LOONSKEGO. FAHMANI mogoow adoptowac' na potrzeby AKADYMJE inkszo wiedza i informacje uod niyzaaugarzowanyh emocjoonalnie fahmanoow ( niy-s'loonzokoow jak sami sie nazywajoom ) po poddaniu jyj dyskusji i uocynie RECYNZYNTOOW. 

A nazwac' Ih mogymy Czuoonkami Koryspoondyntami AKADYMIJE. Mogoom to byc' fahmany uo inkszyh jynzykoow abo z inkszyhdziedzin nauki, na wiedzy keryh noom zalerzy. 

Reszta abo proobuje Ih WIEDZA praktycznie sporzytkowac' i tak jak jo, uod czasu do czasu wybrzydzac' na Ih tyorije, abo je pohwolac' ( po sprawdzyniu praktycznyj urzytecznos'ci ), abo samymu cos' sproobowac' im podsunoon'c' do naukowyj analizy i rozszyrzynio WIEDZY.

Zadaniym FAHMANOOW powinno byc' groomadzynie WIEDZY i jyj dokumyntowanie razym z urzytecznymi fragmyntami dyskusje. Couko reszta dyskusje, kero niy niosua "wartos'ci dodanyj" moge byc' przez pewiyn czas trzymano we "szaufynstrah" dlo usatysfakcjoonowanio dyskutantoow, ale po czasie kwarantanny musi byc' dilyjtowano.

Zadaniym Bruna, Tadzika, Szwagra, Bartka i morze jeszcze kogos', keryh na urzytek tyj dyskusje nazywoom WYDAWCAMI, powinno byc' prezyntowanie WIEDZY i PRODUKTOOW uopartyh na jyj wykorzystaniu, jyj popularyzacjo i proomocjo JYNZYKA S"LOONSKEGO.

Couko reszta morze wystympowac' w roli RECYNZYNTOOW, kerzy majoom prawo  zabiyrac' guos na tymat stanu WIEDZY, kompetyncji FAHMANOOW i inkszyh RECYNZYNTOOW przez publikowanie swojih wypowiedzi i recynzji, kierowanyh do FAHMANOOW i inkszyh dyskutantoow. 

Dyskutan'ci, kerzy bydoom hcieli dyskutowac' merytorycznie nad samymi PRODUKTAMI wykorzystujooncymi WIEDZA powinni byc' uodsyuani przez MODERATOROOW i FAHMANOOW do ih producyntoow ( autoroow ).

Do tego wszystkego trza stworzyc' SERVIS, kery bydzie dbou uo tehniczne aspekty coukiyj dziaualnos'ci, popularyzowou nowos'ci tehniczne i softuerowe urzyteczne dlo AKADYMIJE i wszystkih, kerzy hcoom pisac' JYNZYKYM S"LOONSKYM.

To by bouo tyla mojih niyuczesanyh mys'li tak na gorko !

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO