Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 G�rny Sl�sk w barwach czasu

Przed Pa�stwem trzy stronicowy urywek z mojej ksi��ki pt. „Oberschlesien - anders” (str.196 - 198) i polskiej jej wersji pt. „G�rny Sl�sk w barwach czasu” (str. 230 - 232). W obu przypadkach tylko ten rozdzia�, i tylko w �l�skim dialekcie, gwarze - fonetycznie. Do tego ma�e wprowadzenie po niemiecku lub polsku, w zale�no�ci w jakiej to by�o publikacji.
Dlatego napisa�em ten sam tekst �l�sk� gwar�, by czytelnicy niemieccy nie zrozumieli, co wytykam tym z Oberschlesien, i polscy nie zrozumieli, co wytykam G�rno�l�zakom.
Wybaczcie te� prosz� za t� mieszank� �l�skich nalecia�o�ci z r�nych zak�tk�w naszej domowiny g�rno�l�skiej, czy z Bojsz�w, Chorzowa, Strzelec Opolskich, albo Cieszyna.
Te trzy strony tekstu przeznaczy�em wtedy (w roku 1995) dla tych, kt�rzy wybrali dawniej inn� wolno��, gdzie� w Europie, by m.in. gwar� t� mogli sobie od�wie�y� i kultywowa� dalej w�r�d swoich, w rodzinie - co� co utracili ze swojej domowiny, czy zwanego Heimatu - ze swojej identyfikacji.

Peter K. Sczepanek