Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Cymbergaj i inksze

Pyrsk Pierony !

Cymbergaj

Dzisiej chciolech Wom przipomniec jedyn szpil, kery juz chyba je prawie zapomniony. Pamiyntocie cymbergaja ?! To je domie nojbardziyj slonski szpil, wiyncyj slonski jak szkat. Ale szkata to grali wielke Pierony, a bajtle mieli swoje szpile. Mysla tysz, co cymbergaja grali (grajom) niy ino bajtle. Wiela razy za bajtla siedzieli my colki dziyn (we zima) u keregos kumpla w piwnicy (kaj my se robiyli klub - tak my na to godali) i grali tyn szpil. Szpasu bolo tela ze niyroz na drugi dziyn zamiast isc do szkoly to szli my na blauka coby pograc w cymbergaja. Ja, tak to kedys bolo, a potym zaczli chopcy wyjyzdzac do !Rajchu! i poleku sie juz zodyn niy ostol, kery by to jeszcze grol. Dzisiej som te Air- Cymbergaje, ale to juz niy robi tela szpasu. Mysla, co mozno sie werci tukej konsek przipomniec, jak to sie gralo i robiolo samymu tego cymbergja. Dyc przodki trocha o tym jak my to se rychtowali tyn szpil.

Kozdy plac robiol to trocha inaczyj, chocioz niby tak samo. U nos bolo to tak :
Plyta do grania musi byc fest gladko, coby szlo grac bez sztopowania. My jom robiyli tak kajsik na meter dugo i na 60 cm szyroko. Banda bola kole 2-3 cm, a budy (sam boly nojwiynksze roznice) kajsik 5-6 cm wielke. Budy robiolo sie ze supkoma, kere mogly byc z fajnego, prostego drota. Niy robic je za wysoke, ino trocha wiynksze od bandow. Nec robiyli my wtedy ze staryj sztrumpfy od oumy , ale dzisiej som dycki fajniejsze "nece". No ja , i niy zapomnijcie o liniach takich jak na normalnym fuzbalplacu . A terozki o tym jak my to grali tego szpila, kerymu je cymbergaj. Do wiela punktow bydziecie grac, to sie zaro na poczontek musicie ugodac. Ciepie sie piyniondzym, kerym sie gro, tak jak sie kedys ciepalo we fuzbalu, coby wiedziec kery mo zaczynac. No ja, polowa je egal, bo sie i tak w pauzie poradzicie zmiynic. Gro sie dwoma "zlotkami" (tak bolo wtedy), a za bala brali my "cita" (10 groszy). Fuzbalery boly ruszane (tukej kozdy miol swoj prywatny, wyprobowany patynt) jakoms plytkom plastikowom (4*2 cm).

Niykere brali piorko od gitary - to byli te kere poradziyli grac na gitarze, a niykere maly grzebiyn - ale tego my niy uzywali, bo my sie juz uwazali za "profi". Szczylali my, kozdy roz, chyba ze sie trefiolo swoim "zlotkym" we fuzbalera od tego kery bol przeciwnikym . Jak sie trefiolo tego przeciwnika zamiast bala, to to bol faul i tyn drugi miol dwa ruchy. Szczylalo sie abo normalnie "zlotkym" w bala (cita), abo ze odbiciym o banda. Profi szczylali tak jak we bilardzie i to bol nojwiynkszy szpas. Elwry my robiyli tak , ze tyn co szczylol i budziorz za zasloniyntymi ryncami ustowiali swoje zlotki i tak jak je nasztalowali (richtunk) tak tysz musieli potym szczylac. Jak kerys sie szajsnol i szelol w inkszy richtunk, to gol sie niy liczol i elwra niy szlo drugi roz szczylac. Aus bol wyciepywany z tyj szteli kaj bal wyleciol, ale musiol byc z odbiciym o banda. Dzisiej czytolech we Inecie, ze som przepisy i wymiary blank dokladnie, ale to se kozdy poradzi som znalysc. mie sam idzie o te cymbergaje, kerych juz niyma - abo ? Jak kerys pamiyntocosik wiyncyj, abo lepiyj to niych szkryknie i sie podzieli z inkszymi Pieronami colkim tym szpasym, kery on miol przi tym naszym szpilu kerymu je cymbergaj. Jeszcze jedna rzecz - czamu to sie nazywo cymbergaj ? Jak kerys wiy to je dobry !

Citki i duca

Jeszcze cosik sam cza spomniec. Za bajtla sie gralo tysz w "citki" (wczesniyj niykere na to godali pinkanie) . Gralo, to je za malo pedziane, to cza pedziec, sie gralo jak pieron ! Boly citki (10 gr) i inksze piyniondze, ale mieli ino interesa do citkow. Kozdy miol ich polno kabza, bo sie szlo z nimi fajnie pograc. Najprzod Wom opowia jak my grali w "citki pod sciana". Kozdy ciepol ze lini, keryj za pierona niy szlo przynsc, citkom pod sciana, a tyn kerego cita bola nojblizyj sciany ciepol potym ostatni. No to sztart ! - kozdy ciepol wele raji, a tyn kery ciepnol nojblizyj sciany brol wszyske piyniondze na rynka i przeciepywol czi razy z jednyj strony dloni na drugo i wiela kto na koniec tych citkow chyciol to tela bolo od niego. Potym kej sie cosik ostalo to bol tyn nostympny dran, itd . Jak kery ciepnol pod sciana tak co jedna cita legla aby konsek na drugyj, to abo mog wszyske piyniondzole zwinonc (wzinc) do kabzy abo (drugi wariant szpila) ciepol "na rynce" za piyrszego. Drugi szpil my tysz za bajtla grali to bola "duca". Tukej szlo grac ino na twordyj ziymi, w keryj cza bolo wyszkrobac (nojlepiyj starom lyzkom) dziura (duca). Ta duca bola kajsik miyjwiyncyj 7 cm szyroko i tela tysz glymboko. Rand musiol byc fajny okrongly i rowny. Ciepalo sie tyszze lini (jak daleko to sie szlo ugodac) tak coby trefic rajn do tyj ducy, abo byc od niyj jak nojblizyj. Reszta bola tak jak w "citkach" pod scianom. Bol jeszcze wariant tego, kery grali mynsze bajtle - zamiast ciepac "na rynce" to sie pstrykalopiyniondze do tyj ducy. Szlo pstryknonc abo wele raji tego kery bol nojblizyj od dziury tak dugo aze sie niy trefiolo. No ja, mozno to juz styknie tego spominania co my to za bajtla za szpile mieli. A mozno kerys tysz se mo lust cosik pospominac i szkryknonc ? Zaproszom i mysla, co nasze bajtle sie znos niy za fest bydom smioc jak to bez cufal poczytajom. Na szlus maly konsek odymie.

Bajtle

Kej my jeszcze bajtle byli
I do budy juz laziyli
Kozdy z nos miol pukeltasza
A dziurawo z galot tasza
Na niydziela glancszczewiki
Pucowali my Karliki
W doma swoje ryczki mieli
A na placu durch gupieli
Mlyko piyli my ze szklonki
U Szmatloczki rwali ponki
W lato ino fuzbal grali
Zima za to sie kiouzdali
O nic my sie niy starali
Fatrom zas po nerwach grali
Fajnie nom sie dycki zolo
chocioz richtik biydnie bolo
Dzisiej zato sie martwiymy
Czi sie z wszyskim wyrobiymy
Choc nom nic juz niy brakuje
Ab und zu nos serce kuje
Jak spomnymy bajtlow lata
Toc widzieli ma hrom swiata
(A) kozdy wzion by juzas bala
I wykopnol az na "klara"
Kozdy zagrol by zas klipa
A ze smalcym zjod se sznita
Bezto koncza juz i ida
Z synkym zagrac - szczaskac szyba .

ab und zu (czytej ab und cu) - od czasu do czasu .
Szmatloczka - moja somsiadka ze ulicy na keryjch miyszkol.

No to by bolo na tela i

Pyrsk !

Szwager
« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO