Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Schroeder w Cieszynie

Austriacy Cieszyn (Teschen) traktowali wyj�tkowo. Na pocz�tku XX w. By�o to - po Wiedniu - najszybciej rozwijaj�ce si� miasto I-szej Unii Europejskiej - Habsburgowej.

Na wsp�czesnej fotografii (Juni 2001) jeszcze blysko pi�knem 3-pi�trowa kamiennica w rynku (druga od lewej) Eduard’a August’a Schroer‘a. - uczonego i ekonomisty (po przebudowie 1911r.) Jest to teraz najpi�kniejszy fragment rynku w Cieszynie.


Kamienica E.A. Schroeder'a - 2-ga od lewej 
�l�sk - Cieszyn - Rynek - 2001

Dzisio Cieszyn te� szykuje si� na nowo do wleziynio do Unii Europejskiej, ale ju� II-giej.

Polocy - co teraz w Cieszynie siedzom - to i Kajsera Josepha II, - za Schroedera sto� na placu parafialnym - ju� downij z coko�a zg�nili, z r�ki wyrwali mu bu�awa a w lipcu tego roku postawili w ogrodzie Larysza-Demela. Tam ciepli mu pod nogi deski i siykitrka i ko�� mu si� przekwalifikowywa� na cie�le jak tego z Biblie. Mo sie bra� za robota przi altanie co mo za plecami. (Z cok�a ygonili te� Franza Schuberta i nikaj nie idzie go spotka�.).

Z miny Kaisera jednak wida�, �e wola�by stan�� kaj przi Z�mku i dogl�nda� porzondku w mie�cie.

A co ze Schroederami ? - A, wygnali ich, ci co sie nazywajom na ... ski, do Wiednia.

EB(S) 2001

ofotos: E.Bienia


KaiserJoseph II w Cieszynie 
w ogrodzie Larysza-Demala (2001)
« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]