Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Humor


WICE O ZYNIATYCH

Pszichodzi rous chop z baboom do soondu i godo:
-Wysoki Soondzie jo jusz musza s mojom baboom wzioonc� roswood bo niymoga wyczimac�.
-A co sie stalo? (pyto sie syndzia)
-W doma mi colki czas s�mierdzi.
-A szczego to je smrood?
-Noo bo oona mi czimie koza w chaupie.
-Noo to se otwooszcie okno.
-Ja co by noom gouymbie wyfurgly.

W klinice pouozniczyj pot oknym stoji chop i wouo do swojyj baby:
-Helga!!! co moomy???
-Synka!!!
-A do kogo podobny???
-A ty go niyznosz!!!!!!

Psziszou chop z roboty blank zmachany i pado do swojyj staryj: Suchej, Truda, jo jusz moom tak dos�c�, ze zaros sie legna. A jak kerys� bydzie doo mie dzwooniooul, to mie niy ma w dooma!
Dzwoni telefoon odbiyro jego zoneczka: - Ja mooj chop je dooma. A tyn jak niy ryknie:
- Pszeca zech godou, ze mie niy ma dooma
- Ale to byu telefoon doo mie! - spokojnie odpowiado zooneczka!

Pado zoonka do swojego chopa:
- Uprauach ci koszula w tym nowym proszku"Vizir"... Teroski je bielszo niz�li s�niyg!
A chop na to :
- Mie sie oona bardzi podobaua, jak miaua te modre piski!

Stary hajer chciou miec synka ... Blank mu to niy wylaziyuo! Same cery! Ozyniou sie z szoostoom baboom, pszezyu ta noc pos�lubno i pedziou pszi sniodaniu:
- Wiysz, Cila, jo tak se mys�la, co jusz moomy tego synka, teroski jusz niy musza robic� tych rzadnych ruchoow!!!

Jedyn wdowiec, kery miou 8 dziecioow, ozynioou sie ze wdowoom, kero miaua 7 dziecioow. A do tego zrobiyli se jeszcze piyn�c� dziecioow.
Rous ta "wdowa" paczy bes okno i wouo:
- Helmut poodz� sam ino obejzec�. Twoje dzieci i moje dzieci pieroom nasze dzieci!

Rous szou chop ze baboom poszpacyrowac�. Narous sie zec�miyuo zaczuo wioc� i roombnou pieroon ino sztyry metry kole nich, a chop na to:
- Noo, noo!!
Za piync� minut juzajs� to samo i zajs� roombnoou pieroon ino tera miyndzy nich, a chop juzajs�:
- Noo, noo!!
Idoom dalyi i ani piyn�c� minut niy byuo i sam juzajs� pieroon roombnoou - teras gynau w ta baba, a chop:
- Noo na reszcie!!!

Chop sie pyto staryj :
- Czamu sam tak dzisiej skokosz po tyj izbie?
- Prawiech wzioona te lekarstwo, inoch zapoomniaua poszeloontac�!

Psziuazi chop do baby, kero prawie umiyro, a oona doo niego ostatniymi siuooma godo:
- Umiyroom, ale chca ci sie psziznac� zech cie zdradziyua z Ecikym!
- Wiym, douech mu ta samo trucizna co ciebie !

Do jednego Karlusa mieli pszis�c� gos�cie. Baba mu gowa suszyua, co niy mo co oblyc, ze wygloondo choby Pucfrau. A Karlus jyj pedziou:
- Niy booj sie. zodyn cie sam za sprzontaczka niy weznie kej ino obejzy jako my miyszkoomy!

Matka godo do ojca
- Suchej ino Herbe, nasz bajtel jusz mo 16 lot
najwyzszy czas zeby uoon sie cojs� dowiedziou o tym dziecku.
- Ale jak jo to mu moom wytumaczyc�?
- Noo wejs� mu to wytumacz na pszikuadzie motyli.
Oon poszeu do izby i pado:
- Zeflik! Podz� sam ino! Suchej, pamiyntosz jak my psziprowadziyli te dwie motyki do doom w tamtym roku? Noo, to pamiyntej, jak sie mama bydzie pytac�, to motyle robioom tak samo.

Rous na wsi pozyniyli sie mode. Noo ale dyc� ta frelka na drugi miesioonc dziecko urodziyua.
Toosz tyn chop nic, ino wzioon drabiniok, pojechou na torg do Raciborza po kolybki.
Kupiyu ich zaroski dwanos�cie.
- Noo, ale chopie - pado baba - po co ci zaros dwanos�cie kolybek?
- Ty mys�lisz, ze jo taki gupi - pado chop - i byda co miesioonc na torg po kolybka jejz�dziyu?

Pora na wydaniu psziszua do farorza coby dac� na zapowiedzi. A chcieli se usztynglowac� fest postowny s�lub. Ta lipsta sie pyto:
- Prosza ksiyndza a kery dzwoon bydzie dzwooniyu?
- Noo ja a jaki wybiyro pan mody, "Nojswiyntszo Paniynka" abo "Swiynto Magdalynka" ? (pado farorz)
A modypoon na to:
- Farorzyczku zrobiymy tak: Niych bydzie "Nojswiyntszo Paniynka" a od czasu do czasu niych i "Magdalynka" zadzwooni!

Umiyro Francuz. Na uozu s�mierci pyto swojoom zoone:
- Emmanuelle, czy zdradziyuas� mie?
- Ja, pamiyntosz miauach take elegancke perfumy... To uod niego.
Umiyro Amerykanin. Na uozu smierci pyto swojoom zoone:
- Susan, czy zdradziyuas� mie?
- Ja, pamiyntosz miauach take piykne futro... To uod niego.
Umiyro Rusek. Na uozu smierci pyto swojoom zoone:
- Natasza, czy zdradziyuas� ty mie?
- Ja, pamiyntosz mioues� tako piykno czopka... To uon ci joom ukrod.

Jedyn Pieroon zdradzou swoja baba za zycio, potym mu sie zmaruo. Baba psziszua z kwiotkami na groob, patrzi a tam ino pusto dziura i kartka na ftooryj stouo: Jo je u Ali dwa groby dali, coch robiyu na ziymi robia tukej dali!

Beno
« zur�ck zur Rubrik Humor

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]