Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 

 


Karneval - �miyj, lachej sie wiela ci cza, - ciysz sie �yciym - Hellaauuu

Karneval w Heimacie abo karnawa� w Domowinie czy prywatnej, lokalnej, ma�ej �ojczy�nie

Kolyndowe �piyfki �piywali my do 6.Januara, teroski pszisz�a kolyj na karnawa�. Bo popielec momy jus 13. Februara. I cho� Slonzoki z calu�kom Polskom kolyndujom prawie do 31.1. na rostomajtych konkursach ch�ralnych - podczimujonc ta atmosfera - co my f Adwy�cie nadrobili.Bo i za Odrom som bogate, piykne pie�ni adwyntowe, za� w Polsce som zato skoczniejsze kolyndy. Teroski za Odrom �piewo sie jusz karnawa�owo - i to kca Wom pokoza�.Bo jus 21 i 22. Januara �piywom w chorze 2 koncerty po 3 godziny, a do tego Marysie�ka z jej gwardiom, huzarami. Ta tradycja jus �ot 100 lot - w mudurkach jak za Starego Fritza w Prusach, kaj i my byli, i tak sie �osta�o w mundurkach �o�to-niebieskich f farbach Slonska - tes widzymy.Pszet popielcym w poniedzia�ek je tzw. Rosen-Montag na Westfalii, kaj je wolne �ot roboty - i idzie sie na Rosenmontag-Zug , pochod. Wszjyscy sie wygupiajom, �piewajom, sie ca�ujom, ko�dy je pozytywnie przija�nie nastawiony. Ale i wytykajom w wicach, co le�y im na sercu. Tu niy cza sie fstydzi�, mogiemy wali� �lonskom gwarom wiela cza - na tym tysz polega karnawa� - czu� sie jak u siebie w doma - DOMOWINIE.  ...

Peter SczepanekGalerie - Silesia

Die Aquarelle von Alfons Wieczorek
z.B. Pless, Gleiwitz, Tichau, Gr.Rauden sind meine Galerie

Alfons Wieczorek