Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Urbi et Orbi

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih do tego papiyskego bogosuawiyn’stwa szykujymy sie dugo. Uo Adwyncie i Roratah jurz wiycie, ale niy wiycie uo s’wiateuku betlyjymskym. Idzie uoono doo nos z Betlejym, z Groty Narodzynio Pan’skego za sprawoom skautoow.

Nojprzood austrijackih, potym suowackih, a na kooniec s’loonskih harcerzoow, kerzy je przyniys’li bezrok ze Czynstohowy. Tego roku tyrz, Naczelny Kapelan Harcerzoow przypoomniou noom wszystkim Krystusowe suowa, tak mocno zaakcyntowane przez Uojca S’wiyntego w Toroonto na spotkaniu z modymi: „Wy rzes’cie s’wiatuym s’wiata”. S’wiatuo jest oryndziym prowdy, pokoju i nadzieje.

Betlejymske S’wiatuo Pokoju przyuazi doo nos jako borzy, bezinteresowny dar, coby uogrzoc’ nasze serca i uos’wiycic’ nasze rozumy. Harcerki i harcerze zanoszoom je do swojih rodzin i bliskih. A soom do tego sposobni, bo przeca s’piywajoom zowdy przy swojih ogniskah:
„Wszystko co zue to szuko ciynia, do s’wiatua dobro garnie sie”.

Roznoszoom nadzieja przeciwko lynkowi, pojednanie przeciwko niynawis’ci. Naczelnik wzywou tego roku, coby rozniys’li je po coukym kraju i za wshodnio granica. Mys’la rze tak tyrz zrobiyli.

A Jo, bo moom nadzieja rze dotaruy do Wos moje kartki z symbolicznym s’wiatuym, Betlejymskym S’wiatuym Pokoju, posyuou rzeh je do skautoow, ale i niyskautoow na Zahood, do S’loonzokoow i niy ino, coby naprawic’ jego zapoomliwos’. 

Bo we wszystkih stroonah s’wiata soom Ci kerzy potrzebujoom ciepua i naszyj pamiyn’ci, ale nade wszystko nadzieje. Po wieczerzy uomanie uopuatkoow, rzyczynia i wspoolno Pastyrka. 

Powrocauy tyrz te uobrazy z gliwickego lotniska, kaj my na Niego czekali. A potym ta rados’c’, kej jednak doo Nos przyleciou i prosiou uo wyboczynie skuli swyj niymocy. Jak hwolou naszo wytwauos’. Kej noom pedziou, rze my soom DOOMA.

Wiela tyrz uo NADZIEJI bouo w papiyrzowym posuaniu przed bogosuawiyn’stwym w drugi dziyn’ S’wioont. Bouy tyrz Jego rzyczynia w 60 rostomajtyh jynzykah. Nawet dlo Brytana w jego serbskym. A w naszym?

Uostoon’my przy NADZIEJI ! Korzdego roku poonos’ ih przybywo. 

A nasz UOON jurz zno!

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]