Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Lucis Ehemann Paule

Nebst einer gro�en Mehrheit von anst�ndigen, frommen, rechtsschaffenen Menschen gab es zu Laskowitz in Oberschlesien auch eine Reihe von Mitb�rgern, die von Flei�, Treu und Redlichkeit mindestens genausoviel hielten wie die Ersteren, denen es jedoch beim besten Willen nicht gelang, diese Tugenden auch zu leben, weswegen sie ihrer Anverwandschaft zur Schande, ihren Landsleuten zum �rgernis und ihrem Dorfe zur Plage gereichten, was sie nicht im geringsten davon befreite, ihren, wenn auch mit bitterem Nachgeschmack behafteten, Ruhm als Taugenichtse und Hallodrios genie�en zu m�ssen, denn anderen hatten sie nicht. ...

Alfred Bartylla - Blanke


Urbi et Orbi

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih do tego papiyskego bogosuawiyn’stwa szykujymy sie dugo. Uo Adwyncie i Roratah jurz wiycie, ale niy wiycie uo s’wiateuku betlyjymskym. Idzie uoono doo nos z Betlejym, z Groty Narodzynio Pan’skego za sprawoom skautoow.
Nojprzood austrijackih, potym suowackih, a na kooniec s’loonskih harcerzoow, kerzy je przyniys’li bezrok ze Czynstohowy. Tego roku tyrz, Naczelny Kapelan Harcerzoow przypoomniou noom wszystkim Krystusowe suowa, tak mocno zaakcyntowane przez Uojca S’wiyntego w Toroonto na spotkaniu z modymi: „Wy rzes’cie s’wiatuym s’wiata”. S’wiatuo jest oryndziym prowdy, pokoju i nadzieje. ...

Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur terra et germinet Salvatorem.

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih ta pies’n’ towarzyszoua noom, bajtloom, przez couki Adwynt we porannyh Roratah. Hodzynie na nie boouo piyrszym dzieciyncym zobowioonzaniym i zadaniym uofiarowanym dlo nadhodzooncego Dziycioontka. A nadhodziouo Uoono dugo i poleku. 
Po ekstra naszykowanyh przy bocznym Uoltorzu dloo Niego shodkah. Stopiyn’ po stopniu, shood po shodzie, jako ta dziecioontkowo figurka z rospostartymi roonczkami, przez sztyry niydziele. Korzdo s’nih uoznaczoono boua jednom s’wiycom w advyntkranzie, kery wisiou nad balaskami przed guoownym Uoltorzym. ...

Po sprawiydliwos’c’ czy miyuosierdzie?

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih wiela je pomnikoow walki i staranio sie uo sprawiydliwos’c’. Hoc’by tako tabula na Gminie. Jeszcze do teroski wisi na pamioontka tyh, kerzy zabiegali za PRL-u uo spoueczno sprawiydliwos’c’. Ale sie ji s’cic’ niy dockali, kej uoona teroski zapoomniano przez norood, je couko poros’ciauo - hoc’ zrobioono boua z rostfraju.
Abo s’wiynty Florian na uobrazie w przedsioonku naszego kos’cioua, kery je pamiontkoom po uostatnih bojowniokah uo ludzke sprawy, solidarnos’c’ i spoueczno sprawiydliwos’c’. I jest takih pamioontek i poomnikoow wkouko nos peuno, a sprawiydliwos’ci ani na lykarsko recepta. ...

Antoni RespondekW Tu�ach
Zu Thule

W Tu�ach, co to w nich je nasa parafijo�, bo� piyrwej baron. Mio� ci tyn baron takygo sogang, co mu to bo�o na miono Karlik. Ro�z tez, jescy za Wilymka, przilecio� tyn Karlik blank sa�frejgowany do tego barana, chycio� go za ranko�w i pedzio�: ...

Es begab sich zu Thule, Laskowitz‘ n�chst gelegenem Dorf, zur Zeit, als noch der alte Kaiser Wilhelm in deutschen Landen das Sagen hatte, zwischen dem dortigen Hochwohlgeborenen Herrn Baron und seinem treuen Diener Karl. ...

Alfred Bartylla - Blanke


Dorostanie przeczystyh muodziyn’coow

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih wiymy wszyscy uo tym, co rzyc’ idzie dlo duha i dlo ciaua, i rze rzycie dlo ciaua przeciwne je naturze rzycio dlo duha.
I tak po prowdzie soom to dwa nojwarzniejsze wynzuy rezoonansowe, miyndzy kerymi idzie naszpanowac’jak w szpanerah ta nasza gardinowo materio rzycio i emocjoow, abo w keryh idzie rozedrgac’ spokooj duha prawie korzdego i hyba w korzdym czasie. Bo tako je ludzko natura. ...

Antoni RespondekAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO