Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Gazeta �l�ska z 12 grudnia 1918

O�wiadczenie
Pojawi�a si� na G�rnym �l�sku odezwa bez podpisu: "�l�sk samodzielna republika"
Niemiecki "Volksrat" we Wroc�awiu, centrala na prowincj� �l�sk�, uwiadamia urz�dowo przez biuro Wolfa, �e odezw� t� rozszerzaj� Polacy. ...
�l�sk samodzieln� republik�?
Na G�rnym �l�sku rozszerzaj� odezw� w j�zyku "polskim" i niemieckim nastepuj�cej tre�ci:
ODEZWA ...

Piotr KalinowskiDokumynty 
epoki 
- III

Beno