Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Z ostatniej chwili

FIS - Zakopane 2002 a Polacy

Gdzie tylko spotkam ostatnio ludzi, ka�dy do dzisiaj komentuje Zakopane 2002.

Zwyci�c� Turnieju Czerech Skoczni 2002 w Europie zosta� zwyci�ca wszyskich czterech turnieji, niemiecki skoczek rodem z Turyngii, Sven Hannawald. By� to sukces, do tej pory nie spotykany. Po prostu jest dobry w tym okresie. Jak w roku 2001 - Adam Ma�ysz Polak z Wis�y, G�rny Sl�sk.

Nast�pny turniej, po 2-ch tygodniach odby� si� w Zakopanem. Zwyci�y� go u siebie ten filigranowy, skromny G�rno�l�zak, Adam Ma�ysz. By� on o 0,5 punkta lepszy od swego rywala z Niemiec. Turniej FIS-Zakopane zwyci�y� wi�c Polak, ale niestety Polska „przegra�a” w Europie. Ogromna rzesza kibic�w, w nie spotykanej ilo�ci na takich turniejach chcia�a rywala Hannawalda przez gwizdy wyko�czy� psychicznie. Uda�o si�, mimo jego d�u�szego skoku od Ma�ysza, ale w stylu mniej elegancko. Publika dopi�a swego. Ten nacjonalistyczny przywar Polak�w - nie fair na arenach sportowych jest dalszym potwierdzeniem wy�szo�ci ich polsko�ci nad innymi w �wiecie. To wina niekt�rych prostak�w-kibic�w, potwierdzaj�c swe „patriotyczno-nacjonalistyczne” ci�goty zakorzenione w wiekach, w walkach „za Nasz� i Wasz�...” albo pozosta�e partyzanckie ci�goty walki z cimi�cami w histori kraju.

Pro�ci Niemcy, kt�rych spotykam na ulicy, w domu, w ferajnach komentuj� jednoznacznie - „i z tym chc� Polacy do Europy? Nacjonalizm jest u nas nie mile widziany”.

„Czy takich Polak�w macie te� na Sl�sku? Jak Wam si� z nimi �yje, pytamy, bo i za par� lat mamy by� razem, i mamy si� znosi�”.

Polak zwyci�y� w sporcie - w kraju, ale Polacy przegrali przez taki incydent w Europie. Organizatorzy europejskich organizacji FIS-u b�d� si� zastanawia� czy warto zn�w kiedy� robi� podobne imprezy w Polsce. A Polska - z czym do Europy - gospodarczo?, kulturalnie?, sportowo?, humanitarnie?. W zanadrzu pozosta� jeszcze Ko�ci�, pi�kna historia ale te� z zobowi�zaniami, czy i pi�kne polskie krajobrazy. Zachwalam zawsze przy okazji moich pokaz�w prze�roczy z tych pi�knych stron, bo i Sl�sk do nich nale�y. Staram si� we wszyskich moich publikacjach popiera� jak najszybszego przyst�pienia Polski do EU. Niestety, z biegiem czasu umykaj� mi atuty z r�ki, nie wiedz�c jak t�umaczy� si� przed spo�eczno�ci� niemieck�.

Pisz�c te s�owa s�ysz� tony wspania�ego kompozytora S. Wieniawskiego w niemieckim Bundastagu, w lo�y honorowej z profesorem Gieremkiem i udziale wszyskich polityk�w z okazji uczczenia ofiar niemieckiego totalitarnego nacjonalizmu socjalistycznego.

Peter Karl Sczepanek

PS. Pisz� cz�sto po polsku, by dotar�o to te� do Polak�w.
« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO