Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHENG�rno�l�ski rze�biarz, August Karl Eduard Kiss

Urodzi� si� dnia 11 pa�dziernika 1802 roku w Paprocanach, powiat Pszczyna (Pless), na G�rnym Sl�sku w rodzinie inspektora hutniczego. Maj�c lat 15 rozpocz�� nauk� w Kr�lewskiej Hucie Zelaza w Gliwicach, gdzie pozna� tajniki atrakcyjnego zawodu odlewnika artystycznego. Specjalizowa� si� zw�aszcza w odlewaniu statuetek znanych osobisto�ci z �ycia politycznego i artystycznego. ...

Peter Karl Sczepanek


 


Die Holzkirchen in Oberschlesien

Vorschlag zur Auszeichnung der alten Schrotholzkirchen in Oberschlesien

f�r die Gesellschaft EUROPA NOSTRA in Den Haag im Jahr 2000,

Europa Nostra hat ein Ziel, die Erhaltung und Pflege der Kulturdenkm�ler in jeder Hinsicht zu f�rdern, sich f�r einen hohen Qualit�tsstandard in der Architektur, sowie in der Landschaftsplanung einsetzen, die Nutzung des sozio-�konomischen Potentials unserer Kulturdenkm�ler anzuregen um daf�r das Bewusstsein und deren Wert zu st�rken.
Die Ehrenmedaillen und Zusch�sse des Restaurierungsfonds sind vom Internationalen Burgeninstitut (IBI) eingef�hrt worden. Die Bedeutung der j�hrlichen Preisausschreiben und der in ihrem Rahmen verliehenen Auszeichnungen werden heute von der UNESCO und der Europ�ischen Union voll anerkannt. (Europa Nostra Award 2000)
Wenn von Oberschlesien die Rede ist, steht vor dem geistigen Auge eines jeden Menschen, dem das Land nicht fremd ist, eine gro�e Anzahl von H�ttenwerken, Kohlengruben und unz�hligen riesigen Schornsteinen, die diesem Land ihr Gepr�ge verleihen. ...


Ko�ci� Sw. Walentego w Bieruniu Starym, woj. Sl�skie

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Ko�ci� drewniany Sw. Walentego w Bieruniu Starym woj. Sl�skie wybudowano w latach 1623 - 1626, w czasie wojny 30-letnie. Pan tej ziemi z Rodziny Promnitz, jako �e by� ma�oletnim (Seyfried II Promnitz) w zast�pstwie wytypowano do zarz�dzania t� ziemi� Jana Ulrich Schaffgotscha, reprezentuj�cego stron� katolick� cesarstwa austriackiego tamtych czas�w. ...


Jest to przesz�o�� albo przysz�o��

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Ko�ci� drewniany Sw. Anny w Ole�nie

Ko�ci� drewniany Sw. Anny w Ole�nie, zabytek klasy zerowej, z jego makiet� obok makiety Wie�y Eiffla zdobi�y z Europy - �wiatow� wystaw� w Nowym Jorku.
Ko�ci� �w.Anny, sanktuarium metropolitarne woj.Opolskiego jest miejscem pielgrzymek z Polski, Czech, Moraw, S�owacji i Ukrainy, nie tylko, �e jest najpi�kniejszy ale i przemawia tu duch czasu, minionego i przysz�ego - Christus heri hodie semper - Jubilaeum A.D.2000. ...

Peter Karl SczepanekKo�ci�ki drewniane na G�rnym Sl�sku

Jest to przesz�o�� albo przysz�o��

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Wydaje si� ka�demu w �wiecie, �e G�rny Sl�sk - le��cy w �rodku na po�udniu Polski, u st�p pasma g�rskiego Beskidy i nad g�rn� cz�ci� rzeki Odry - to tylko przemys� ci�ki z jego kopalniami, hutami i elektrowniami.
W mieszka�cach tej krainy drzema�o zawsze co� wi�cej. Sl�zacy byli wychowani w swoistej kulturze chrze�cija�skiej, w swoistym przywi�zaniu do tej ziemi swoich praojc�w. W�adali w dziejach tysi�cletniego istnienia trzema j�zykami, wychowani w trzech kulturach.Ten swoisty charakter cz�owieka, a zarazem tej krainy geograficznej w Europie zawdzi�czaj� w du�ej mierze istniej�cym tu od wiek�w - ma�ym ko�ci�kom drewnianym porozsiewanych po ca�ym G�rnym Sl�sku w okolicach miast Opola, Raciborza, Gliwic, Katowic i Bielska.
...


It’s the past or that is the future!

My proposal of distinguishing the sacral buildings in the Upper Silesian Region - Poland by the Europa Nostra association in the year 2000

Europa Nostra Awards 2000 -

St. Valentine Wooden Church in Bierun Stary

All over the world, the Upper Silesian Region, situated centrally in the South of Poland at the foot of the Beskiden mountains is associated only with its heavy steel mills, coal-mines and power plants.
But there is more than that. The inhabitants of Silesia are and always have been very special people. They have been brought up within a particular Christian culture and very strongly attached to the land of their ancestors. During the past thousand years they have been speaking three languages having been in contact with three cultures. ...


It’s the past or that is the future!

My proposal of distinguishing the sacral buildings in the Upper Silesian Region - Poland by the Europa Nostra association in the year 2000

Europa Nostra Awards 2000 -

St. Anna - Wooden Church in Olesno

The Wooden St Anna Church in Olesno, a relic of a zero class and precisely its miniature, together with the model of the Eiffel Tower represented Europe on a World Exposition of Architectural Art in New York. It is a very famous pilgrimage Church in Poland. 
The Wooden Churches, an 110 sacred monuments of national interest in Upper Silesian, Poland; are situated in an area where the natural conditions on wood and natural treasures were excellent. The pilgrimage church dedicated to St Anna in Olesno built in1518 together with the complex of 5 chapels (1668), is among the most beautiful in Europe.Old fresco painting and wooden altars as well as the voices of congregation singing old religious songs carry us back to the epoch of our ancestors. ...

Peter Karl SczepanekAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO