Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Publikacje


Dr Leopold Walla

urodziy� sie w 1914 r. w Rydu�towach. Po sko�czyniu szk� w Rydu�towach i Rybniku sztudyrowo� weterynatjo we Lwowie. Skuli wybuchu II wojny nauka kontynuowo� we Wiydniu, kaj ty� w 1940 roku zrobiy� doktorat. Potym zosto� powo�any do Wehrmachtu. Dziynki swojimu fachowi mio� te szczyn�ci, �e ni musio� do �odnego szczyla�. Lata te opiso� p�nij w ksion�kach-broszurkach "Ein Ost-Oberschlesier wird Tierarzt" ("G�rnoslonzok zostowo weterynorzym"), "Ein Tierarzt aus Oberschlesien im zweiten Weltkrieg" ("G�rnoslonski weterynorz w II wojnie �wiatowej"). Po wojnie osiod we Wiesloch, wele Heidelbergu, kaj napoczon jako asystynt, a z czasym za�o�y� w�asno klinika weterynyryjno, kiero istnieje do dzisio. Cho� przesz�o 50 lot �y� z daleka od swoji rydu�towskij Domowizny, to nigdy o nij nie zapomnio�. Na terynie staryj kopalni zinku i szrybra za�o�y� Skansyn G�rno�lonski (Oberschlesisches Freilandmuseum), w kierym odtworzy� nikiere rydu�towski budynki i elemynty g�rno�lonskigo landszaftu. By� ty� autorym wielu ksion�ek, nie yno fachowych z weterynarje, ale ty� o G�rnym Slonsku. Okrom tych wy�y wspomnianych som to: "Chronik von Rydultau" (Kronika Rydu�t�w), "So lebten wir in Oberschlesien" ("Tak �yli my na G�rnym Slonsku" - o downym �yciu i obyczajach), "So lacht man i Oberschlesien" ("Tak sie �mieje na G�rnym Slonsku" - slonski wice), "So spricht man in Oberschlesien" ("Tak sie godo na G�rnym Slonsku" - s�ownik nimieckij godki �lonskij) "Oberschlesisches Freilandmuseum" ("Skansyn G�rno�lonski" - broszurka-folder). Jego nazwisko znajom ty� na pewno czytelnicy Heimat-cajtunga "Der Rybniker" , kaj czynsto pisowo�. Za zas�ugi w upamiyntniyniu historie i zwyczaj�w Rydu�t�w dosto� w 1995 r. od Rady Miasta dyplom Honorowego Obywatela Rydu�t�w. Dr Walla umrzy� w 2001 roku.

Jako przik�ad jego �lonskich wspomniy� za�onczom fragmynt ksion�ki "So lebten wir in Oberschlesien", w kierym jo godka o chlebie - "Die Krumka Brot"

LeChris
« zur�ck zur Rubrik Publikacje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO