Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Reakcje


Listy czytelnik�w

Nazwisko mordercy Kupki !

Pyrsk z Piekor !

Pisa do Wos bo jedna sprawa niy dowo mi pokoju. Przecyto�ech artyku� �o Kupce i Korfantym. W dzieci�stwie mooj starosek Johann �osprawio� mi roztomaite dzieje ze swoigo �ycio. By�o co pos�ucha� - siedzio� w ruskich i polskich lagrach. Roz casu pedzio� mi historia, jak we wrze�niu 1939 poloki "ewakuuwali" wszystkich �loonzokoow z Piekoor. "Ucieko�" tak przed niymcami z �tyrooma kamratami. Jak spali w jaki� stodole ka� w Polsce pod Olkuszym s�yszo� jak jego kamraty godali �o Kupce. My�leli �e mooj starosek jus usnoo�, i trzech �opowiada�o tymu cwortymu jak to zabiyli Kupki. Wys�yszo� �e herszytm boo� niyjaki Prziby�ek (?) z Piekor (Nawiasym kuzyn jego �oony, a moi babki). Chwolyli si�, �e soom Korfanty wydo� wyrok na Kupki. Bardzo to wystraszy�o i znerwuwa�o moigo staroska, bo Kupka boo� jego sztajgrym na grubie - starosek robioo� w Bytoniu. Jak starosek wroociy� z tyj wyndroowki to wydo� Prziby�ka niymcom i trefiy� �oon do Auschwitz (co dziwne do�y� tam koo�ca wojny - musio� tam chyba by� koonfidyntym). Starosek nigdy tego niy �a�uwo�. Niystety Johann niy�yje jus �od 8 lot, a jo pisa to do wos coby niy zapoomnie� i coby prowda �o tych polskich "bohaterach" ujrza�a �wiat�o dziynne. Starosek boo� mojym nojlepszym przijacielym i zowdy chcio� coby ludzie dowiedzieli sie �o kupce - jak �oo� to niy moog tego zrobi� skuli koomunistoow.

S�awek z Piekor

�loonzok z dziada pradziada i co�kij duszy


O Theofilu Kupka:
« zur�ck zur Rubrik Reakcje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]