Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


G�rno�l�ski Okr�g�y St�

G�rny �l�sk w XXI stuleciu - perspektywy rozwoju
Opole, 9 luty 2002
swoje uczestnictwo zapowiedzieli przedstawiciele dwunastu organizacji regionalnych
Sercem za autonomi�
�l�sk potrzebuje wsp�lnej platformy politycznej, kt�ra b�dzie reprezentowa� interesy regionu wobec Warszawy - uznali obraduj�cy w Opolu uczestnicy I G�rno�l�skiego Okr�g�ego Sto�u.


Ziemia wyzyskana

Terytorium przyznane Polsce po wojnie inaczej by�o traktowane w propagandzie, a inaczej w praktyce
W PRL kilkakrotnie tryumfalnie og�aszano pe�n� i ostateczn� integracj� ziem zachodnich i p�nocnych z reszt� Polski. Ale szwy ci�gle jeszcze nie mog� zosta� usuni�te, tak�e w III RP. Z�o�ona Unii Europejskiej propozycja zr�nicowania okresu, po kt�rym eurofarmerzy b�d� mogli kupowa� polsk� ziemi� (7 lat dla ziem zachodnich i 3 lata dla pozosta�ych), przywo�a�a stary podzia� na Polsk� bardziej i mniej polsk�. ...

MARIUSZ URBANEKNazwisko mordercy Kupki !

Pisa do Wos bo jedna sprawa niy dowo mi pokoju. Przecyto�ech artyku� �o Kupce i Korfantym. W dzieci�stwie mooj starosek Johann �osprawio� mi roztomaite dzieje ze swoigo �ycio. By�o co pos�ucha� - siedzio� w ruskich i polskich lagrach. Roz casu pedzio� mi historia, ...

S�awek z Piekor