Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Handszuiczki, makowy, zoki, a moje konski

Na somprzod dostouch take blank maue, take ze jednym palcym. Juz niy poradza si� tych piyrszych spomniec, ale mom fotka, tako kero chyba kozdy mo na pamiontka, na keryj je zech roczek - blank maluski i fajnie po biouymu obleczony. I bezto tysz coch si� rodziou w zima, to te moje piyrsze handszuiczki na niyj widac. Potym to juz konsek poradza se spomniec. Wiym, co te nostympne bouy sztrikowane. Kej si� stargauy, to juzas bouo co do prucio, a potym bou do nos bajtlow szpas, bo kulauo si� kulki z wouny. I juzas bouy gibko nowe handszuiczki. A jeszcze potym prziszou czas kej piyrszy roz kozdy si� z synkow mog poasic, co mo jak fater take fajne ze palcoma, a jak ju� kerys miou ze skory handszuiczki, to to bou ju� blank wielki as. I bouo egal wiela od nich palce bouy jeszcze za duge, u niykerych to szuo pedziec , co bouy pieronym matne. Zodnymu to nic niy robiouo, kozdy uaziou w nich i smolou to czi mu bouo zimno w rynce czi niy, wazne bouy ino handszuiczki. O makowach sam wiela niy byda spominou, powia ino coch je tysz poznou, a wiycie przeca jake to bouo z nich pieronstwo - nic w nich niyszuo chycic. Jakech miou fatrowi pomoc sniyg odciepnonc, abo somsiodce wyngel sciepnonc do piwnicy, toch brou makowy. A zoki? Zoki tysz bouy sztrikowane ze wouny, ze sprutych starych pulouwrow. Ja, tak bouo i w tym idzie znosc fajne spomniynia. Ach ja, jeszczech se cosik spomniou o handszuiczkach, przeca te ze jednym palcym szuo blank gibko przeuonaczyc na chopka do teatru. Palec od nich si� wrazauo rajn i to bou dziobek, abo szuo tysz ze niego zrobic kichol. Slypia to bouy dwa knefle, kere si� cza bouo prziszyc,a mycka tymu chopkowi si� robiouo ze papioru - tak jak si� robi uodki(przeca wiycie). Potym to juzas mieli my z tego teater, bo cza bouo te knefle odpruwac, coby gibko szu ponsc na plac i si� ciepac kulkoma ze sniega. Co to tysz te bajtle niy poradziyli mie� kedys szpasu(?)Tak do przikuadu ze normalnymi handszuiczkoma idzie ju� mauo geszichta, abo jaki konsek i starym Pieronom naszkryflac. Sam dowom jedyn konsek odymie :

Handszuichki
Handszuiczki, handszuiczki
Wiela to juz lot
Kejch je z jednym palcym nosiou
Dzisio rod bych juzas znod
Handszuiczki, i zas ouma prosiou
Coby fajne mi usztrikowaua
Take nowe, kolorowe
Abo mamie codziyn od niyj „krod”
Coby mie� te co palcow majom piync
Tak spominom w handszuiczkach
Nosz za bajtla swiat
Couki z wouny sztrikowany
On bou ciepuy, on bou swojski
Bo couki od oumy i couki od mamy.
Czamu sam o tych handszuiczkach szkryklom (szkryflom)?

Mysla, co kozdy z wos ju� se tak niyroz myslou jaki fajny konsek abo mauo geszichta naszkryflac. Tukej mom mauy pomys - oguoszom sam mauy konkurs na szkryflanie konskow i fajnych geszichtow. Niych kozdy kery ju� si� tym kedys marasiou abo kery ajnfach mo chync si� tym aby roz zmarasic, jakis aby krotki konsek, geszichta abo co tam jeszcze do nos do Echa Slonska narichtuje. Nojfajniyjsze a mozno i wszyske bydymy sam dowac a tyn kery wygro pondzie i do wersji drukowanyj. Niy nagroda si� ale liczy, wazne je coby konsek rozkulac ta naszo godka i posznupac za Pieronami, kere si� niy bojom szkryflac po naszymu. Mom nadzieja, co na drugi roz tyn titel pondzie juz zmiynic na koncu na „...nasze konski”.

Prosz Wos tysz przisyuejcie je na necowo adresa Echa Slonska ze redakcji, ale na osoba Szwagra - znondziecie mie na wiyrchu kozdego wydania Echa Slonska. Tekst tyn tysz posyuom do naszyj Szwalbki czyli „Jaskolki Slaskiej”.

No to ju� terozki koncza te moje fandzolynie i zegnom si� jak zawsze moim

Pyrsk !

Szwager
« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]