Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Pyrsk Pierony !

Witom wszyskich , kere poradzom sie radowac tak jak i jo , kej kerys jeszcze
poradzi po naszymu porozprowiac . Niy mog zech se tak blank dokuadnie juz
spomniec tyj geszichty kero sam szkrykna , no to zech se i konsek we ksionzkach
o Slonsku posznupou i w koncu cosik z tego sie nauonaczouo .
To bouo blank , ale to richtik blank downo , co aze mozno zodno oumiczka
tego juz se niy poradzi dzisiej spomniec . Ale jo smarkaty chop to zech
wysznupou sam w „Rajchu” do wszyskich Pieronow , no i tak po prowdzie to nojwiyncyj do tych , kere som ze Laband.

No to juz niy fandzola ino godom . Bouo to tak :

Zaroski kole Glywicow boua tako sztela kaj sie czi cesty  trefiouy i kaj
pieronowo straszouo . Stare oumiczki , jeszcze za Wilusia , to godauy , co tam
Niymrawa straszy  . Kedys ale ludziska wiedzieli , ize to boua tak naprowdy
duszyczka od jednego bezboznika . To tysz se dejcie tera ino pozor , jakescie
cosik nagrzeszyli . No ale dalyj .I kej to z tym straszyniym roz tako jedna
istno baba ze kole Laband usuyszaua , to se zaroski chciaua przekonac sama ,
eli to je aby prowda . Jako to sie godo „kaj dziobou tam i baba” (
a mozno to bouo konsek na okopyrtka - pieron wiy) . No to ta (istno) kobiyta
tam poszua i siedua se na kamiyniu zaroz kole tyj szteli , tam kaj sie czi
cesty trefiouy , i czeko . Naroz paczy a ku niyj idzie jakis taki choby chop .
Ona couko we strachu , a tyn chop jyj kiwie , coby poszua za nim . Tak  bouo
pora rozy i za kozdym rozym tyn chop wuaziol do dom , kaj ta kobiyta
miyszkaua , i za kozdym rozym potym naroz sie traciou . Roz , w jedyn piontek , paczy
ta kobiyta , a dzwiyza sie same roztwiyrajom , tyn chop wlazuje do izby i
kiwo jyj  coby poszua za nim  . Ona , couko we strachu , ale poszua , a on
wlazi do komory i zarozki kole niego zrobioua sie tako blank czorno krajza , w
keryj on sie zaczon pieronowo kryncic i tancowac choby klupniynty  , az naroz
ustanou i pedziol : „Jo je tyn kery za zycio przibiou hufnolym siedym
hostiow do drzewa , kere stoi wele Starych Glywicach ( tam kaj sie idzie do
Laband na "Zakanau", i kere wyglondo choby w nie pieron jasny szczelou ). Kejch
ta siodmo hostia przebiou i przibiou do tego drzewa , toch pod bez dychu  a
moja duszo je terozki skozano na mynki we piekle u dziobuow . Ale jak kerys ze
 , abo z kole , Glywic bydzie bez siedym miesionczkow  w kozdy piontek
siedym chlebow biydnym ludziom  rozdowou , to bydzie i ta moja duszyczka zbawiono
 , a Ponboczek mi wyboczy” . Tak pedziou i naroz sie straciou . Ta
kobiyta tak sie to wziynua do serca , ze zarozki richtik bez siedym miesioncow w
kozdy piontek siedym chlebow biydokom rozdowaua , a tyn duch sie w kozdy
piontek pokozywou , ale juz za kozdym rozym ta czorno krajza , w keryj mynczouo
go te piykelne tancowanie , boua corozki to myniyj czorno . Ku koncowi
siodmego miesionca poprosiou tyn chop jeszcze coby w kosciele "Zakanauym" dac na
mszo za spokoj od niego duszy . Tysz i to ta kobiyta zrobioua . Na tyj mszy
pokozaua sie ta duszyczka ze siedmiyma hostioma w rynce i legua se  tyj kobiycie
, kero jom wyzbawioua , kole nogow . Wiyncyj potym juz zodyn tyj duszyczki
niy uwidziou , a tam kaj sie ze Starych Glywic na Laband szuo i kaj sie te czi
cesty trefiauy wiyncyj juz tysz niy straszouo . Eli to wszysko bouo gynau
tak jak mi ta oumiczka to opedziaua  to jo niywiym .  Jo sam jednakoz  opedziou
couko prowda keroch wiedziou , i w zyciu bych niy cyganiou , choby ino skiz
tego ,co jo mom pieronowy strach ,  jak ino uwidza jakos Niymrawa .  Jak
kerys  szou kedys piechty ze "Zakanau" ( tak dzisiej godajom na Stary Laband) do
Starych Glywicow , to wiy o kerych  sztelach , abo  miejscach , je sam godka
.  Roz , za bajtla , szukouech tego kamiynia na kerym ta „istno
baba” siedziaua . Ino jak mi tako inkszo oumiczka , keroch tam trefiou , a
keryj zech piyrwyj na oczy niy widziou , pedziaua , dzisio niy poradzi go zodyn
juz snalysc , skiz tego co , dziobuy jakes sto lot nazot , ze zuosci na ta
istno baba , o keryj zech sam opedziou , wszyske kamiynie i kizloki
poprzeciepywali i porozciepywali kajsik indziyj . Kule , alech sie sam nagodou , aze mi
dychu brakuo ! Ja , tak to bouo . Jak mi niy wiezycie to se idzcie na te
place , sztele i miejsca o kerych sam zescie suchali i sie same przekonejcie .

Glywicke baby

Wiycie przeca , co gliwicke
Baby sie niy bojom nic
Kedys sie sebrauy wszycke
Coby wroga srogo bic
Miasto Weinsberg , tukej godom
Wele Glywic yntom srogom
Kery niy zno dugyj wojny
Trwaua ze czidziysci lot
Babow pomog roz czyn zbrojny
Co do Gleiwitz cesta znod
Baby sie tak pokozauy
Aze dziobuy uciykauy
Szwedy stoli pod murami
Chcieli rajn do Glywic wlysc
I rombali armatami
Coby ludziom stracha wklysc
Jaglano kasza , z nieba hic
Te baby louy niy na pic
Tak puynol z nieba gorki zar
Na wroga z kozdyj strony
Tyj bryji z kaszy stou sie czar
I cofli sie jerony
Pieronske Szwedy poszli wek
A bou to siedymnosty wiek
Odwaga babow z Glywic to
Pobioua armia wroga
Pamiynto dzisiej jeszcze wto
Jak Szwedy dali noga

Jaglanyj kaszy dziejow szpic
Roz naszkryflou Martin Opitz
A do Wos Wy Pierony        
Sla jo z dalekyj strony

Toc czimcie sie Pierony !

Szwager
« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]