Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Handszuiczki, makowy, zoki, a moje konski

Na somprzod dostouch take blank maue, take ze jednym palcym. Juz niy poradza si� tych piyrszych spomniec, ale mom fotka, tako kero chyba kozdy mo na pamiontka, na keryj je zech roczek - blank maluski i fajnie po biouymu obleczony. I bezto tysz coch si� rodziou w zima, to te moje piyrsze handszuiczki na niyj widac. Potym to juz konsek poradza se spomniec. Wiym, co te nostympne bouy sztrikowane. Kej si� stargauy, to juzas bouo co do prucio, a potym bou do nos bajtlow szpas, bo kulauo si� kulki z wouny. I juzas bouy gibko nowe handszuiczki. A jeszcze potym prziszou czas kej piyrszy roz kozdy si� z synkow mog poasic, co mo jak fater take fajne ze palcoma, a jak ju� kerys miou ze skory handszuiczki, to to bou ju� blank wielki as. I bouo egal wiela od nich palce bouy jeszcze za duge, u niykerych to szuo pedziec , co bouy pieronym matne. Zodnymu to nic niy robiouo, kozdy uaziou w nich i smolou to czi mu bouo zimno w rynce czi niy, wazne bouy ino handszuiczki. ...

Szwager


Pyrsk Pierony !

Witom wszyskich , kere poradzom sie radowac tak jak i jo , kej kerys jeszcze
poradzi po naszymu porozprowiac . Niy mog zech se tak blank dokuadnie juz
spomniec tyj geszichty kero sam szkrykna , no to zech se i konsek we ksionzkach
o Slonsku posznupou i w koncu cosik z tego sie nauonaczouo .
To bouo blank , ale to richtik blank downo , co aze mozno zodno oumiczka
tego juz se niy poradzi dzisiej spomniec . Ale jo smarkaty chop to zech
wysznupou sam w „Rajchu” do wszyskich Pieronow , no i tak po prowdzie to nojwiyncyj do tych , kere som ze Laband. ...

Szwager