Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Za Boog zapuac’

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih tym pin’joondzym nojlepi sie regulowauo swoje zobowioonzania czyli dugi. A tak rihtig, dziynki tymu rze my sie niym posugiwali, dugoow niy boouo. A niykerym nawet rosnoom do dzisioj cinze uood tak zebranego kapitau.
I hoc’ zowdy boouy w uobiegu jakes’ inksze pin’joondze, to tyn przetrwou do dzisioj, ale mo coroz mniejsze poszanowanie. Mimo boskego powinowactwa i Jego imiynia w nazwie.
Bo zgodnie ze znanoom zasadom: lepszy pin’joondz wypiyrany jest przez gorszy. Tyh gorszyh poznali my jurz dos’. Uo jednym s’nih my za bajtla s’piywali piosynka „Kouo muyn’ske za sztyry ryn’ske”. Wiym rze boouy tyrz potym marki: niymiecke i polske. ...

Antoni Respondek


Hedwig, Haz’biyta, Jadwiga

W mojih Ukohanyh Uogewnikah S’loonskih nojczyn’s’ciyj staroomy sie hodzic’ prostoom i nojkrootszoom droogoom. Do Prowdy, tyrz!
Bo dziynki tymu szporujymy na zeloowkah i czasie. A czas dlo wielu to przeca pin’joondz. Niy inaczyj jest z rajzowaniym. Ale coorz to u Nos soom za rajze?
Jedyn przystanek autobusym linije „127” w ta abo drugo stroona, coby troha uszanowac’ nogi na staros’c’?
Sztreka autobusa moomy szprytnie uszykowano, bo jez’dzi uoon na uokrynrznyj trasie i uobjyrzdrzo miejsca zamiyszkanio Uogewniczan w nojblirzszym soomsiedztwie. Jedyn jedzie pod goorka, ku Targowisku, Hubertusie i Zgorzelcu, a nastympny w drugo stroona do Boonkra i na Kanalijo. Za granicoom uobjyrzdrzajoom uoone Bytoom i Szoombiyrki. ...

Antoni Respondek