Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Po lekturze
"Auch wir m�ssen uns alles sagen..."

Rzecz b�dzie napisana po polsku, bo "godaj�cym" to oboj�tne, za� "m�wi�cym" - nie. Dotyczy� b�dzie moich reakcji po lekturze "Auch wir m�ssen uns alles sagen..." Renaty Schumann, Echo �lonska nr 3 01/2002.
Poj�cie "szukanie" /poszukiwanie/ kojarzy si� z pr�b� /usi�owaniem/ odnalezienia czego�, co si� mia�o i - albo zosta�o zawieruszone, albo te� - mog�o zosta� utracone. Win� za zawieruszenie ponosz� sam. Natomiast do utracenia czego� /kogo�/ przyczyni�y si� osoby trzecie. One - trzecie osoby - to z�odzieje oszu�ci rabusie, naci�gacze, a tak�e - dopasowywacze historii do aktualnego status quo.
Pani Dorota Berli�ska z Opola - z kr�gu uzurpuj�cych sobie prawo do racji - zrobi�a doktorat na pracy "Mniejszo�� Niemiecka w poszukiwaniu to�samo�ci" Opole 1999. ...

Rudolf Paciok


Nagrobek ciotki Cili

Chciouech pedziec sam pora suow o „inkszyj“ ksionzce.
Czamu inkszyj ? Ja, tukej je couki syns tego co chca pedziec. Mozno zaczna od tego co inksze o tyj ksionzce pedzieli. Jan Miodek pedziou tak :
„Szkice Stefana Szymutki(...), choc sercem pisane, imponujom swym erudycyjnym charakterem. Wyprowadzone z bardzo glebokich i osobistych przezyc autora, rzutowane sa na tlo dziel literackich i naukowych, tworzac wiarygodna synteze subiektywnych odczuc i obiektywnej prawdy. Tak na Slasku o Slasku jeszcze nikt nie pisal ! W tym sesie wiec mozna mowic o fascynujacej wyjatkowosci omawianego dokonania. Trzeba takze, przywolujac etymologiczne dociekania Vaclava Havla nad slowem Heimat, powiedziec ze - zanurzone w kazdym szczegole w malej ojczyznie, Heimacie - rozwazania Szymutki sa zarazem odbiciem prawd uniwersalnych, odnoszacych sie do kosmosu, wszechswiata (starogermanski rdzen Heim bowiem kryje w sobie nie tylko znaczenie „najblizsza okolica” , ale i „wszechswiat, kosmos”)." ...

Szwager