Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


�l�ska mowa i przynale�no�� w latach 

- w ”G�rnym �l�sku w barwach czasu”

Na stronie 192 publikacji „G�rny Sl�sk w barwach czasu” przedstawi�em dziwn� grafik� -schemat belkowy obrazuj�cy �l�sk� przynale�no�� i mow� w przeci�gu ponad 1000-a lat.
Moja analityczna, zawodowa, nabyta w informatyce, sk�onno�� do konkretyzowania spraw danego objektu, systemu, procedury pozwoli�a na dok�adniejsze przyjrzenie si� sprawie G�rnego Sl�ska.
W �rodku znajduje si� kalendarz dziej�w ze skal� 100 lat jak i wa�niejszych dat, kt�re G�rno�l�zak zna� winien!
Od lewej strony - j�zyk, na pocz�tku powiedzmy mowa, bo niepisana:

  • Indogerma�ska - tak jak przechodzi�y tu ludy: Goci, Germanie z pozostawion� kultur� �u�yck�.

  • S�owia�ska - gdy przeszli S�owianie z prawie �rodka Rosji a� do �aby.

  • Morawska - jako, �e pierwsze oficjalne pa�stwo: Wielkie Ksi�stwo Morawskie podbi�o Sl�sk.

  • Czeska - bo Czesi podbili Morawy, czyli automatycznie Sl�sk te�. 400 lat czeski by� urz�dowym.

  • Gwara g�rno�l�ska - baz� jej s� poprzednie mowy, g��wnie s�siad�w z Po�udnia, Morawska!

  • Polska - gdy Mieszko I. podbi� �l�sk, i potem po „Grunwaldzie” si� umocni�a.

  • Niemiecka - osadnicy niemieccy przynosz� z sob� te� kultur� wraz z j�zykiem, do kt�rego dostosowywali si� �l�zacy i przychodz�cy Polacy do tej krainy w setkach lat. ...

Peter Karl Sczepanek
雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret cosmetic and skincare

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School