Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


To w�a�nie jest G�rny �l�sk

Karol Godula i pocz�tek 
�l�skiego przemys�u

W pierwszej po�owie XIX w. na �l�sku nast�pi� rozkwit wielkiego przemys�u europejskiego. Prezentowany rozdzia� pokazuje czasy Franza Wincklera, a szczeg�lnie wyeksponowano tu sylwetk� g�rno�l�skiego potentata przemys�owego Karola Godulli.
Przedstawiona zosta�a r�wnoleg�o�� dziej�w „romantycznej” Polski Kongresowej i kapit-alistycznej pruskiej prowincji �l�skiej.
O tym co wydarzy�o si� po powstaniu listopadowym m�wi to opowiadanie, z mojej ksi��ki pt. „G�rny �l�sk w barwach czasu” ...


Es war so in Oberschlesien (G�rny �l�sk)

Godulla und der Anfang der oberschlesischen Industrie

Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte der Aufbau der oberschlesischen Industrie die h�chste Bl�te. Gro�en Anteil daran hatten deutsche Industrielle wie: von Donnersmarck, von Pless, Baildon oder Winckler. Unter ihnen befand sich auch Karl Godulla, der es durch seine Arbeit, Wissensdurst und Tatendrang vom Forstburschen zum Industriellen gebracht hatte und damit ungeheuren Reichtum erwarb.
F�r den Bedarf der oberschlesischen Industrie waren viele Arbeitskr�fte n�tig. Aus Deutschland konnten sie nicht geholt werden, weil dort zur gleicher Zeit die Industrie sich auch entwickelte. Auf diese Weise blieb nur der Osten - und tats�chlich str�mten aus dem damaligen Polen, welches unter dem russischem Joch litt, viele Arbeiter nach Oberschlesien.

Aus meinem Buch „Oberschlesien - anders” ...

Peter Karl SczepanekHistoria w notgeldzie ukryta

Pocz�tek 1921 roku na G�rnym �l�sku up�ywa� pod znakiem ostrej walki propagandowej, zwi�zanej ze zbli�aj�cym si� terminem Plebiscytu (20.III.1921r), kt�ry mia� zadecydowa� o przynale�no�ci pa�stwowej tego terenu.
W�a�nie w tym czasie gmina Bielszowice wyda�a seri� banknot�w zast�pczych o szczeg�lnie ciekawych rewersach. Wyr�nia je przedstawienie mapki obszaru plebiscytowego od wschodu granicz�cego z Polsk�, a od zachodu ze �l�skiem. Pomimo wydrukowania obok typowego dla tego okresu wierszyka o proniemieckiej wymowie, nie zdecydowano si� na mapce umie�ci� nazwy Niemiec, co by�oby czym� oczywistym. Przecie� g�osowa� mo�na by�o tylko za Polsk� lub Niemcami. Pomini�cie nazwy pa�stwa by�o jednak zamierzone, cho� aby to zrozumie� trzeba cofn�� si� nieco w czasie. ...

Bronis�aw  W�troba雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret cosmetic and skincare

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School