Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Silesia - Oberschlesien - G�rny �l�sk
w znaczkach pocztowych

Kiedy losy wschodniej cz�ci G�rnego �l�ska w latach 1919 - 1922 waha�y si� w swojej historii, w ci�gnieniu liny do Polski, Niemiec, czy nawet do Francji, mieszka�cy tego skrawka bogatej ziemi �y� te� musieli normalnie.

Z ramienia komisji europejskiej z Francji, Anglii i W�och wydawano takie czy inne zarz�dzenia funkcjonowania serca przemys�u europejskiego.

Jedni m�wili - os�abi� Niemca, inni - wzbogaci� Polsk�, a jeszcze inni my�leli, �e dostan� t� ziemie dla siebie, w ramach prac komisji.

Tak powsta�y te� znaczki pocztowe z tego okresu lat wydane przez: francusk� grup�

COMMISSION DE GOUVERNEMENT

z zapisem w 3 j�zykach

HAUTE SILESIE
OBERSCHLESIEN
G�RNY �l.�SK

w nominacji: 10 Pf 20 Pf 30 Pf 50 Pf 60 Pf.

Znaczki wysy�ane by�y - jak wynika ze stempla pocztowego z Kattowitz, Hindenburg, (Zabrza) i innych miast w latach 1920 do 1922.

Serie tych znaczk�w znajduj� si� w prywatnych r�kach kolekcjoner�w.

Kto wie wi�cej na temat historii i los�w tych znaczk�w proszony jest o rozszerzenie informacji na ten temat. Dzi�kuj�.

Gl�ck - Auf Szcz�� Bo�e

Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein

Monheim/Rh, den 12.5.2002

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com

www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ REAKCJE ]  [ DEBATA ] 
[ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]