Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Szpryce z wieku, co przeszo�

Joch w dzieci�stwie dosto� szpryca kultury zachodnij, syn - wschodnij, uza� naszym wnukom ko�om czerpa� z tego hollywoodzkigo �mietniska i kultury "bejsbolowej". I co z tego? Ano - eli w tej sytuacji pokolyni naszych wnuk�w (w tym nowym stu i tysioncleciu) bydzie pozostawione same sobie - bez wciskanio, a choby i na siy�a przez starzik�w opowie�ci o tym, jako my mieli za czas�w kedy nie by�o elektryki - to tako postawa starzik�w bydzie niczym wyra�yniym zgody na kalyctwo przisz�ych pokoly�.
A, jaki� to HAS�A przisz�o mi przepuszcza� przez uszy od roku 1929 do dzisioka AD. 2002?
W dzieci�stwie SANACYJNE - a� do wybucbu wojny w 1939 roku. Has�a z tamtych czas�w pochodziy�y od rzond�w autorytarnych marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego. Zwalcza�y komunizmus i g�osiy�y tezy o kryzysie dymokracyji, konieczno�ci mocnych rzond�w i likwidacyji partyji opozycyjnych. Geltowa�y has�a: honor, Ojczyzna, silni zwarci gotowi, nie oddamy ani guzika.

Rudolf Paciok


Mauowiela o H.B.

Szkryklac o nim to niyma synsu. Cza go ino czytac. A jak o czytanie idzie to je on juz mocce „Glywiczokom”, i niy ino Glywiczokom, znany. Od niego cztyroksiong o Glywicach i Gornym Slonsku dou mu suawa, ale gynau tak samo piykne som np dwie jego maue ksionzeczki, kere juz idzie dostac i w jego miescie dziecinstwa - Glywicach. W prowdzie uwazom, co autora nojlepiyj czytac we orginale, ale niy zawsze je to przeca myjglich. Tak tysz sam cosik polecom tym kere jeszcze miyszkajom we Glywicach. Mom sam na mysli „Stopniowe zamieranie krzyku” i „Zamek Koenigswald” (obie ksionzki som publikacjoma Wydawnictwa „Wokol nas”). ... Te dwie ksionzeczki som ciekawe jeszcze wiyncyj jak je przeczytocie jedna za drugom. Piyrszo i drugo pokozujom zakres swiata jaki autorowi zostou ze Slonska i Gliwic(ale niy ino) i jaki musiou wzionc ze sobom jak poszou furt ze Oberschlesien.

Szwager