Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Kaszёbscz� abecad�o

(w klamrach fonetёczn� z�pis kaszёbsczich zwãk�w wedle pòlsczich lёtr�w)

- a A
- � � - (um - d�b, un - ks�dz)
- ã Ã - (�)
- b B
- c C
- cz Cz - (�)
- d D
- e E
- � � - (e+y)
- ё Ё - (kr�tcz� e)
- f F
- g G
- h H - (njem�)
- i I
- j J
- k K
- l L
- � �
- m M
- n N
- � �
- o O
- ò Ò - (�e)
- � �
- � � - (o+y)
- p P
- r R
- s S
- sz Sz - (�)
- t T
- u U
- ù Ù - (�e, u+y)
- w W
- y Y
- z Z
- � � - (�)

http://cogito.univ.gda.pl/~woitiki/kaszebe/abecadlo.html

Jak co czyta�? - ABC fonetyki i pisowni

Podkre�leniem zaznaczamy na tej stronie sylab� akcentowan� - w pisowni tego si� nie robi wcale.

ò - ue. Gdy wyst�puje po ‘w’ lub ‘h’ - tych�e sp�g�osek nie czytamy (s� g�uche).

ù - ui, uy. Gdy wyst�puje po ‘w’ lub ‘h’ - tych�e sp�g�osek nie czytamy (s� g�uche).

ã - nosowe a

- nosowe o

- jako y lub yj. W zestawieniu z poprzedzaj�cym ‘i’ nie czytamy go wcale.

- czytamy jako bardzo kr�tkie ‘e’ cofni�te nieco do ty�u, co zbli�a je do d�wi�ku ‘a’.

- wymawiamy jako g�osk� do kt�rej wargi uk�adamy jak do ‘u’ a j�zyk jak do ‘e’ lub ‘y’. Cz�sto w potocznej i szybkiej mowie to zaokr�glenie warg zanika.

- wymawiamy zasadniczo jak polskie ‘u’. Gdy wyst�puje po ‘w’ lub ‘h’ - tych�e sp�g�osek nie czytamy (s� g�uche).

i oraz y - czytamy jak twardsze ni� w polszczy�nie ‘i’. Zapis ‘i’ albo ‘y’ nie ma �adnego znaczenia dla wymowy, jest podyktowany wy��cznie tradycj�.

u - wymawiamy jako ‘u’ artykulacyjnie przesuni�te do przodu (zw�one wargi jek we francuskim u) albo jako d�wi�k to�samy z g�osk� i/y (patrz wy�ej).

Sp�g�oski szeregu szumi�cego sz, , cz, d� - wymawiamy mi�kko. Tzn. ‘sz’ jako d�wi�k po�redni mi�dzy ‘sz’ a ‘’, ‘’ jako d�wi�k po�redni mi�dzy ‘’ a ‘’ itd.

Sp�g�osk� ‘rz’ wymawiamy raczej twardo, jak polskie ‘’. W niekt�rych rejonach istnieje wymowa mi�kka lub frykatywna (tzn rozbita na dwie g�oski r+).


 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO