Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


N�k�adã w�d�wizn� ROST ùk�z� sã zbi�rk wi�rzt�w Micha�a Pi�pra pòd titlã Wanoga pò m�slach. Zawi�r� 32 wi�rzt� przede wsz�tczim z 90�ch lat. Ks��eczka je do kùpieni� w sedzbie w�d�wizn� w Baninie-D�browie, w kr�mach kasz�bsczich � na stojiszczach na rozegrac�jach òb��dow�ch.

W�d�wk wi�rzt�w Pi�pra

Cemn� bl�n� spi�,
Nad g�owama karuzel.
��den nie chc� wrzeszczec,
Czed� c�chòsc ros�a.
Wr�k rozk��d� rãce,
Bajkòw� kùgl� pòt�uk�.
Pan�rz sztorm�w òstrzi�,
Kòlce k�saw�ch grz�mòt�w.
W kò�dim wezdrzeniu h�c,
Rozgrz�n� w�bùchã pòmst�.
Òd�in po��k� czas.
Kò gw�sno mòg�o b�c tak ùb�tno...
C�chi z�tor wieczn�gò cygù,
Zbùrz�a kaskada bezr�chù.
Wa�� òdp��waj�c� zr�szi� szorm,
W�n�kaj�c wieczorn�gò skòczka.
Melodij� ùlubion�, ùkòlib�n�.
Nicht nie b� w sztãdze rozdmùchac bl�n,
Krz�kù zd�sz�c,
Nast� paralusz, nies�ga chwatu,
Chòc t�li b�o s��w z nama,
Nigd� nie w�rzek��ch.
Chaòs w damieniu.
Kò gw�sno mòg�o b�c tak ùb�tno...

Mich� Pi�per

www.zk-p.pl/odroda/index.htm
Òbacz� t� w dz�lu L�teratura  http://www.zk-p.pl/liter


 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]