Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


NASZ LUD
Wolne s�owo dla ludu �l�skiego

Wychodzi co tydzie� w sobot�
Adres redakcji i administracji: Czeski Cieszyn, ul. Frydecka Nr. 8

Rocznik II, Nummer 30
Czeski Cieszyn 26. lipca 1924


O czem sobie nasz lud rozprowio.

Jak tak mom czas, to se stan� do dwierzy, dziwa se na ludzi l por�wnywuj� ich z ludziaml przedwojennymi. S� to zgo�a ty same gzychty a� na pore z tych m�odszych, a jednak co za r�nica mi�dzy downiejszymi a dzisiejszymi. A nejbardzi t� ju� baby a dzieuchy.

Czechmon im po�wieci� chyta� se mody wszystkimi r�kami i nogami, a zatraca� nasz piekny �l�ski str�j. Suknie popruly a chodz� w jakichsi mieszkach w kt�rych se po�cie odznaczaj� a� strach. Kroku porz�dnego w tem nielza zrobi� a jakby tak troche stur�yl do dziewucliy, toby se wycebuli�a. Na boku mieszek rozpruty a� kajsi po pas a jak wialer fuknie, to wida� giczale a� tam kaj z grzbietu wylazuj�. Kiejsi przed Wojn� �wiat by powiedzio�, �e to jakosi szupa i plu�by a� hruza ale dzisio to ka�dy si� ma�puje. Na no�yska to wewlecz� plugastwa jak�si paj�czyne a lonciska te� wi�cej pokazuj� ni� skrywaj�. �azi taki czupirad�o po Saksenberku blado jak �mier� i rozmy�lo jakby nejlepszy g�ow� jakimu ch�opowi zawr�ci�. To�by te� musieli honem nie mie� nic innego do roboty jak skaka� kole takigo patyka z wopna l naostatku bra� se to do cha�upy. Na dz�by to skrep�o, jakby temu kozo� warzechom zamiesza� w garcu albo prod�o wykr�ca�; dy� to �yje jeny parfumami mazid�ami.

A jeszcze dyby im to cho� pasowa�o. W sukni to cho� jako pokrzywno to se to jakosi straci ale jak se przewlecze to taki jakisi straszyd�o z kierchowa.

Czemu te� to u sto djosk�w rodzice i ch�opi nie zako�� laki bezperactwo? Dyby ju� to cho� w mie�cie, ale aji na dziedzinach na dobrze zapominaj� na sw�j �l�ski str�j.

Jak im kiery co powie, to se zaczn� szkuba�, �e suknie dzisio strasznie drogi. Paka�e miljo�ski, dyby raczy g�upie nie p��t�y i Suknia za� potrwo pore rok�w a ty nowe handry to se za nied�ugo nie godzi ani na myci d�o�ki.

A potem prawie ci, co im nie zbywo, furt maj� suknie a ci bogatszy to sprawuj� mieszki, czopki i kaj jaki dziwulki.

Zato ale mom wielk� rado�� jak tak widz� jako to nikiere a� w oczy wpadaj� w swoich sukniach. Widowuj� tu por� takich co s� taki gryfne, �e a� hej. Chodz� elastycznie i elegancko i zaroz pozna� �e to nima byleco. A jednak se nie ma�pi� za mieszczanami. A panoczcy, in�ynierowie i urz�dnicy to tak id� paradnie z nimi jak z jakimi grotkami a na ty straszyd�a drugi ani se nie podziwaj�. A maj� recht. Dy� ju� aji nikierym paniczkom i freliczkom z miasta sprzykrzy�a sie ta nowo szimymoda i sprawuj� se suknie, bo widz�, �e przez to bardzi w oko wpadaj�. A ty nasze trompelki z dziedziny my�l� se B�g wie czem te� nie s� jak mieszek wdziej� i kudliska obetn� podle kasrola jak s�owiok.

By�by czas, �eby sie nareszcie kapk� ock�y z tej g�upoty i zacz�y za� w sukniach chodzi�. Niejedna by nie musia�a tak d�ugo czaka� na ch�opa, bo w tych paj�czynach brzydz� si� wszystkim, co chc� se �eni�. Taki ty nocznice, o kierych nielza powiedzie� czy s� obleczone czy sagi, to tak jeny maj� na zobowk�, a jak se pograj� z nimi to ani s�ysze� o �eniaczce.

Ani se wierzy� nie chce, �e to ju� 10 rok�w, jak se wojna zapocz�ta a 4 jak nom nasz kraj roztargali, jak jak� star� handr�. 10 rok�w ju� cz�owiek biedaczy i nie�za se jakosi wychachra� a tu furt jakosi nie pokazuje na lepsze. Ci�gle przedn�wek, w kapsie egipsko ciemno��, ale przeca jeny lepszy, jak wtedy, kiej stare drzewiane cha�upy mieli a chleb z nich robili, albo jak cz�owiek ka�dy dzie� 99 razy przeklino� linje demarkacyjn�.

Je prowda dzisio na granicy te� furt robi� jakisi z�o�nictwa, tak �e cz�owiek absolutnie nimo�e zapomnie� na te komisyje plebiscytni�, kierej bezma�a pi�tej klepki chybia�o.

Oto z tym nowym mostem, toby cz�owieka ...

Rozpowszechniajcie nasz tygodnik !

Dalsze informacje:

Tygodnik "Nasz Lud" redagowany bo� w Czeskim Cieszynie,
por�wnej: Wielki �l�nzak - J�zef Ko�do�


 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO