Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Pismo Swiynte po Slonsku, cz. V

Potomki od Seta

To je lista potomkow od Adama. Kej Ponboczek zrobiyli czuowieka, to go zrobiyli podobnym do sia. Zrobiyli Ponboczek chopa i kobiyta, pobuogosuawiyli ich i dali im miano „ludzie”, kej ich stworzyli. Adam bou sto czidziysci lot stary to urodziou mu sie synek, podobny do niego choby z obrozka, i dou mu Set. Kej sie Set urodziou , to Adam zou jeszcze osiymset lot i miou jeszcze synkow a cery. Cuzamyn do kupy bou Adam dziewiyncset czidziysci lot stary kej zawar slypia. Set bou sto piync lot stary, to urodziou mu sie synek Enosz. Kej sie urodziou Enosz to Set zou jeszcze osiymset siedym lot i miou synkow a cery. I zawar slypia Set jak bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwanoscie lot stary. Kej Enosz bou juz dziewiyndziesiont, urodziou mu sie synek Kenan. I zou Enasz, po tym kej mu sie Kenan urodziou, osiymset piytnoscie lot i miou synkow a cery. Enasz zawar slypia , to bou cuzamyn do kupy dziewiyncset piync lot stary. Kej Kenan bou siedymdziesiont, to urodziou mu sie Mahalaleel. A po tym kej sie urodziou Mahalaleel zou Kenan osiymset cztyrdziysci lot i miou synkow a cery. A kej Kenan bou juz cuzamyn do kupy dziewiyncset dziesiync lot stary, to zawar slypia. Kej Mahalaleel bou szesdziesiont piync urodziou mu sie synek Jered. A po tym jak sie urodziou Jered zou Mahalaleel jeszcze osiymset czidziysci lot i miou synkow a cery. Kej Mahalaleel bou cuzamyn do kupy osiymset piync a dziewiyndziesiont lot stary, to zawar slypia. Kej Jered bou sto dwa a szescdziesiont lot stary, urodziou mu sie synek Henoch. A po tym kej sie urodziou Henoch, Jered zou osiymset lot i miou synkow a cery.

Jered bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwa a szesdziesiont lot stary , kej zawar slypia. Kej Henoch bou szesdziesiont piync lot stary, urodziou mu sie synek Metuszelach. Henoch po tym kej mu sie urodziou Metuszelach zou fajnie „ze Ponboczkym” czista lot i miou synkow a cery. Cuzamyn do kupy zou Henoch czista piync a szesdziesiont lot. Zou tak Henoch fajnie „ze Ponboczkym” , a potym sie straciou, bo go Pon Bog wziynli do sia. Kej Metuszelach bou sto siedym a osiymdziesiont lot stary, urodziou mu sie Lemek. Po tym kej sie urodziou Lemek, zou Metuszelach siedymset dwa a osiymdziesiont lot, i miou synkow a cery. Metuszelach zawar slypia jak bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dziewiync a szesdziesiont lot stary. Kej Lemek bou sto dwa a osiymdziesiont lot stary , urodziou mu sie synek. Dou mu miano Noe i pedziou: on niych nom bydzie pociechom we robocie kole ziymi, o kero sie staromy, kero Ponboczek przeklyli. Kej sie urodziou Noe, Lemek zou jeszcze piyncset piync a dziewiyndziesiont lot, i miou synkow a cery. Kej zawar slypia bou cuzamyn do kupy siedymset siedym a siedymdziesiont lot stary. A kej Noe bou piyncset lot stary, urodziyli mu sie Sem, Cham i Jafet.


cz. VI

Potop

Bezco bou potop.

A kej ludzi robiouo sie corozki to wiyncyj na ziymi, rodziouy im sie cery. Syny od Ponboczka merkli, co cery od czuowieka som fajne, wziynli bezto te, kere im sie przipodobauy, za kobiyty. Ny tyn czas Pon Bog pedzieli: Dusza naszo niyma mozno byc durch we czuowieku, skisz tego, co czuowiek je ze ciaua; niych tysz beztosz zyje ino sto dwadziyscia lot. We uonych czasach byli na ziymi olbrzimy; a potym tysz, kej syny od Ponboczka prziuaziyli ku cerom od czuowieka, te im rodziouy bajtli. One byli znone mocorze, kerych uonego czasu kozdy znou. I Pon Bog uwidzieli ize pieronym niyfajnie robiom ludzie na ziymi i co herce od nich sie ku zuymu richtujom. Markotno sie Ponu Bogu zrobiouo, co takich ludzi zrobiyli na ziymi. Na tyn czas Pon Bog pedzieli: Weg przidom, ze ziymi po keryj uazom, ludzie kerych my zrobiyli: ludzie, bydlontka, wszysko zywe co krichuje i ptoki we lufcie, i markotno bouo Ponboczkowi ize to wszysko narichtowali. Ino Noymu byli Ponboczek radzi.

A to je geszichta od Noego.

Noe zou richtich po uczciwymu, niy jak inksze we uonym czasie; zou fajnie ze Ponboczkym. A te czi synki byli od Noego: Sem, Cham i Jafet. Ziymia zrobioua sie fest zadno do Ponboczka oczow. Kej Ponboczek uwidzieli ize tako zadno je ziymia, i co wszyske ludzie tak niyfajnie zyjom, to pedzieli do Noego: Zrobiymy szlus ze tymi, co som zadne, co niy po naszymu zyjom. Ty ino idz i obsztaluj se arka ze drzewa gofer; narichtuj dryny przegrodki, a ze kozdyj zajty pomazej jom terom. A tak mosz ta arka narichtowac: czista okci mo byc ona dugo, piyndziesiont okci szyroko, i na czidziysci okci mo byc ona wielko. Obsztaluj tysz na niyj dach, na okec w wiyrch, coby dowou swiatuo, i dzwiyza na zajcie od tyj arki tysz majom byc. Czi piyntra niych mo ta arka; na dole, druge i czecie. My zasik zrobiymy tak co przindzie potop, coby weg bouo wszyske zywe pod niebym. Ze tobom bydymy czimac sztama(przimierze). Wlyz rajn do arki i wez twoich synkow, twoja kobiyta i kobiyty od twoich synkow. Wez tysz ze wszyskego co je zywe kozdo pora, samca i samica, coby potym dalyj bouo i zouo. Kozdo pora ze ptokow we lufcie, bydlontkow i coukego zywego co krichuje na ziymi, niych przidzie rajn do arki, coby bouy i zouy. A ty se zabier tysz za tela jodua - wszyskego co sie nadowo do jedzynio - coby bouo joduo do cia i futer do wszyskego zywego. Tak tysz Noe wszysko narichtowou i obsztalowou jak mu Pon Bog kozali.

Szwager


 

 


« zur�ck «

[ HOME ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO