Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

9_10/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Biblia (VII)

Potym pedzieli Pon Bog do Noego: Wlyz rajn do arki mit ze coukom twojom familiom, bo przekonali my sie, co ino ty`es je do nos prawy ze coukego tego pokolynia. Ze wszyskego zywego, kere je czyste wez mit siedym samcow i samicow, a ze zywego, kere je niyczyste po jednyj porze: samca i samica, tysz i z ptokow - po siedym samcow i samicow coby tak potym bouy i zouy na coukyj ziymi od nich mode. Bo za siedym dni zrobiymy, co sleci na ziymia dyszcz, kery bydzie padou bez cztyrdziysci dni i cztyrdziysci nocow, coby sie straciouo wszysko co je na ziymi , a bez nos je stworzone. I Noe zrobiou wszysko jak mu Ponboczek kozali.

Jak to bouo ze potopym

A miou Noe szescset lot jak prziszou potop na ziymia. Noe wloz rajn do arki ze synami, ze kobiytom i kobiytami od synkow, coby sie skryc przed potopym. Ze coukego zywego, czystego i niyczystego, ze ptokow i ze coukego zywego co krichuje po ziymi, po porze, samca i samica, wlazuo do Arki , tak jako to Ponboczek przikozali. I kej przeszuo siedym dni, to wody potopu sleciauy na ziymia. Kej Noe bou szescset lot, we drugim miesioncu roku i siedymnostym dniu miesionca, na tyn gynau dziyn wylouy sie wszyske zrodua wielkego oceana; roztwaruy sie szlojzyod nieba. I gynau na tyn dziyn Noe i od niego synki: Sem, Cham i Jafet, od Noego kobiyta i czi kobiyty od odniego synkow, wszyske wlezli rajn do arki. Tysz couke zywe, bydlontka, zywe co krichuje, couke ptoki, wszysko prziszuo rajn. Kozde zywe we kerym bou dych od Ponboczka, kozde po porze wlazuo do arki. Kej juz ze wszyskego samiec i samica bouy dryny, we arce, jak Ponboczek Noymu przikozali, to na tyn czas Pon Bog zawarli za nimi dzwiyrza. A potop bou na ziymi cztyrdziysci dni i woda prziszua fest i wzionua arka mit. Bouo corozki to wiyncyj wody i boua ona tak choby nojwiynksze gory i jeszcze piytnoscie okci wiyncyj, co gorow niy bouo widac, a arka puynoua i puynoua. Straciouo sie wszysko zywe na ziymi: ptoki, bydlontka, wszysko co je dzike, wszysko co krichuje, i tysz czuowiek bou wek. Wszysko co dychauo, co by tysz ino niy bouo, wszysko sie straciouo, bouo ab. I tak Pon Bog wytraciyli couke wszysko co bouo roz na ziymi, od czuowieka do bydlontkow, tego co krichuje i ptokow. Blank wszysko sie straciouo. Ostou sie ino Noe a to co z nim bouo we arce. A wody bouo durch wiyncyj i wiyncyj bez couke sto piyndziesiont dni.

Szwager


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO