Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Nasza Europa

Tu w dorzeczu g�rnej i �rodkowej Odry
Wci�� by�a Europa i zawsze tu b�dzie
�l�sk bywa� za� dla niej cz�sto bardzo szczodry
Tym sie dzisiaj chwalmy otwarcie i wsz�dzie.

Polacy i Niemcy Austriacy i Czesi
Tworzyli przez wieki losy naszej ziemi
Wi�c nikt kto rozumny za to sie nie zbiesi
�e Europ� �lask� widzie� tutaj chcemy.

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]