Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


Abba – Ojtshe po shlonsku

Abba – Ojtshe,
Bo�e nash w Niebie
Tvoji miano �wiynte
Byt' Kl�lestwo Tvoji
Tvoja wola w Niebie
tak jak i na Ziymi
Daruj te� nashe winy
jake i my zapomin�my
nashym winowanym
Chleba nashego powshednigo
dej nom dzisio,
I niy klud' nas na do grzychu
a zmi�uj sie nad nami
i zbow nas ode z�ego
Amyn

Wielkanoc 2000
(t' =�, d' =d�, jak w czeskim)

Ewald Bienia

pacz tysz: Ksenofobio pam�ci


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]