Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


S’wionteczne rzykanie do tego kery jest

uo zdrowie
do nos couej famili
uo maszketne petrzenie na s’wiat
kerego tak nom brakuje
i taki tyrz humor
coby nos broniou
przed s’lepotom naszom
i bier nasze zamotlanie uod gupot
kere som jak diobou
co nos tonko w ciaplycie
i rzeby dali my pokooj
kamratom co to skulali si�
po judaszowe srebrniki
bo korzdy jest dobry
czy tego kce czy niy
i wiary dej w nos samych
bo ritich grajfki u nos moc
kero tak tracymy
jakby my byli roombniynci
i umyj nos z tego ca�ego klajstru
kerym my si� uoblepili
rzeby my uoboczyli irz kalno szyba
przez kero nos widzom
jest czysto jak na uodpust
a pycha co to siedzi nom na gowie
niech mo pouomane gnaty
roz na zawsze
i wara jej uod warg naszych
kere niech som ino do kusikoow
i jeszcze ino
wybrus’ nasz talynt patrzynia
na wszystke gryfne rzeczy
kere som tukej
i kere som tam
irzby uone ciongnyuy nos do roboty
kero jest jak krystus
co to wstou z grobu

i bydz’ naszym pasterzem
i ny uostawiej nos
jak zawsze to robisz
kedy proszymy

�wi�teczna modlitwa do tego kt�ry jest

o zdrowie
dla nas rodziny cz�owieczej
o pogodne spojrzenie na rzeczywisto��
kt�rego tak nam cz�sto brakuje
i humor radosny jako or� do walki
z g�upot� i �lepot� serca naszego
i we� zapami�tanie nasze niepotrzebne
oraz sp�tanie do rzeczy nieistotnych
kt�re niewoli nas i karli
a daj pob�a�anie do czyn�w niegodnych
przyjaci� naszych
bo ka�dy jest dobry
cho� w tym ca�ym zamieszaniu
ju� nawet w to nie wierzy
i w�a�nie wiary daj w si�y nasze
bo w rzeczy samej
moc do pomna�ania talent�w
da�e� nam zaiste wielk�
kt�r� z dziwn� beztrosk� trwonimy
jakby�my nierozumni
i obmyj nas z brudu i kurzu
aby�my zobaczyli nasz� czysto��
a podst�pn� pych� ukryt� niczym cie�
zabierz od nas
po�am jej ko�ci aby nigdy ju� nie wsta�a
i nie klei�a si� do naszych ust
na kt�re niech tylko
sp�ywaj� poca�unki mi�o�ci
i jeszcze tylko
wyostrz nasz dar obserwacji
na otaczaj�ce nas pi�kno
bo pi�kno jest na to
aby zachwyca�o do pracy
praca by si� zmartwychwsta�o

i prowad� nas i nie opuszczaj
i b�d� na wyci�gni�cie r�ki
jak zawsze to robisz
gdy o to prosimy

s'wiontecznie i po s'lonsku - 
Krystian Ga�uszka


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]