Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


KaszEd - Kasz�bsczi Editora

Witoj ...
Mome raza z czterema jinszimi drechama pierszo kaszebsko programa na komputr zrechtowony. Wicy po polsku na:
www.kaszubia.com/pl/komputery/kaszed.htm
e po miemiecku:
www.kaszubia.com/de/comp/kaszed.htm
E moze tez dobro udba dlo promoceji jazeka slonsczego.
Pozdrowczi
...

KaszEd je tekstowi editora (Microsoft Windows 9x / ME / 2000 / XP), je to r�wnoczasno piersz� kasz�bskojaz�kow� programa. KaszEd je rozpomi�now�ny jakno freeware, je mo�no go darm�k rozpomianowac i br�kowac na swojowoln� udba.
Na programa m�m� zr�chtow�n� dl� rozkosc�rzani� kasz�bscz�go jaz�ka w Jinternece jak t� w oglowi jinformatice.
KaszEd je letczi w obs�u��nku, r�wnak d�w� dosc zaawansow�n� tekstow� operac�je. Je mo�no otm�kac i zapis�wac lopczi we formace TXT, RTF i HTML. Programa udostapniw� optac�je ugrebiani�, uch�lani� i podsztrichniac� tekstu. Je mo�no wstawiac swojowoln� znaczi i obr�zczi.
Opis�nczi, optac�je � pomoc s� w kasz�bsczim jaz�ku.
Apartn� znank� programu je udostapnieni� wsz�tczich kasz�bsczich l�tr�w pod chutczima kluczama. Us�dzc� KaszEda s� db�, �e zastosow�n� tu chutczi klucze ost�n� prz�jat� jakno standard.
Projekt nie je zamk�y - dali gò rozwij�m�!

KaszED - Kaschubische Texteditor

KaszED stellt ein kaschubisches Texteditor dar (Microsoft Windows 9x / ME / 2000 / XP), der als eine Freeware vertrieben wird, der auch zum propagieren der kaschubischen Sprache im Web, so wie breit verstandenen Informatik entstand .
KaszEd l�sst sich sehr einfach bedienen, dabei erm�glicht er ziemlich komplizierte Textoperationen durchzuf�hren. Das Programm erm�glicht das �ffnen und Speichern von Dateien in den Formaten RTF, HTML , u.a. auch die Optionen Fettschreiben, Unterstreichen, Kursivschreiben des Textes, die M�glichkeit des Einf�gens einer Bilddatei so wie eines beliebiges Zeichens.
Fast alle Optionen des Programms so wie die Hilfedateien gibt es in der kaschubischen Sprache.
Einmalige Option des Programms sind die eingebauten Tastaturkurzbefehle, die alle kaschubischen Sonderzeichen beinhalten .(Autoren erhoffen sich , dass die vorgeschlagene L�sung sich zu einem Standart entwickeln werden)

www.kaszubia.com/pl/komputery/kaszed.htm
www.kaszubia.com/de/comp/kaszed.htm


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]