Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

ECHO �LONSKA

« nazot «


ULICA WSZYSTKICH �WI�TYCH

MIESI�CZNIK

W 1974 r. powstala w Lublinie kolejna ekipa literackiej "nowej fali": "Ogr�d/Ogr�d 2". Dzialajac do stycznia'81 okazala sie byc najbardziej kontrkulturowa i antykomunistyczna z wszystkich ugrupowan tego nurtu. Swoje trzy ksiazki wydala dopiero w latach 90-tych ("poniewaz noc", "ciemnia" i "czekajac na podlodze na wszystkie pory zycia"), gdyz na cenzurowanie tekst�w nigdy sie nie zgodzila. Tw�rczo - starala sie laczyc podczas spotkan z publicznoscia literature z jazzem live, parateatrem, happeningiem, sztukami plastycznymi.Po zmianie konstytucji w 75 roku wykpiwala obowiazkowa przyjazn z ZSRR czego kulminacja bylo publiczne (wystep w Bialymstoku jesienia'76) spalenie polskiej flagi, jako symbolu panstwa wasalnego. Pod koniec dzialalnosci zwiazala sie z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej prof. Kazimierza Dabrowskiego i powstajaca "Solidarnoscia". Historii polskiej literatury przywr�cily te zakazana ekipe Slazaczka, dr Bozena Tokarz z US tekstami w "Fa-Arcie" i dr Ewa Glebicka (IBL PAN, W-wa) w fundamentalnej pracy "Grupy literackie w Polsce 1945-80" (wyd. II doprowadzone do r.1989).
Jednym z za�o�ycieli formacji by� autor tekst�w w "Silesii Superior", do kt�rych linki zamieszczamy poni�ej, Lech "Lele" Przychodzki. Po rozpadzie "Ogrodu/Ogrodu 2" wsp�lpracowal on w l. 80-tych z legendarnym Centrum Sztuki "Galeria EL" (Elblag) jako krytyk, praktyk i teoretyk sztuki ( z wyksztalcenia jest jej filozofem). Od 1986 r. czlonek miedzynarodowej ekipy fluxusu "Double Travel" ( w l.90-99 zawiesila dzialalnosc), w pierwszym skladzie polsko-niemieckiej, w obecnym polsko-ukrainsko-bialoruskiej. Od lutego'2000 grupa jest wydawca niezaleznego miesiecznika III-obiegowego "Ulica Wszystkich Swietych" (pierwsze trzy numery ukazaly sie jeszcze w 1989/90 r.). Pismo pomyslano jako trybune dla tych, kt�rych nie foruja oficjalne media: literat�w, plastyk�w, naukowc�w i publicyst�w. Pr�cz slaw ( botanik, prof. Dominik Fijalkowski czy malarz Ryszard Tomczyk) publikuja w "Ulicy..." mlodzi, szerzej dotad nie znani ludzie pi�ra. Miesiecznik zamieszcza sporo prac autorstwa ludzi zza Buga (Ukraina, Bialorus, Rosja) - rubryka "Wykonano wsp�lnie" - pisza tez np. Amerykanie i Japonczycy. Z redakcja wsp�lpracuja czolowi tlumacze mlodszego pokolenia: anglisci –Piotr Madej i Katarzyna Vanda Zakrzewska czy rusycysta - Wieslaw "Ob. Wie�" Pawlowski. Dewiza "Ulicy..." jest NIE UNIKANIE trudnych temat�w, stad z wolna pojawia sie w niej problematyka najblizszych sasiad�w Polski i mniejszosci narodowych. Jak mawia co-leader "Double Travel" - Edward "Lu" Soroka: "Nasze pismo jest takie, jacy sa tworzacy je ludzie. Im wiecej opcji i spojrzen - tym blizej wartosci i prawdy..."
Nie od rzeczy bedzie dodac, ze "Ulice..." przygotowuja tw�rcy, bedacy (przy okazji) zawodowymi dziennikarzami, kt�rzy zrezygnowali z pracy dla wiekszosci polskich mass-medi�w na rzecz III obiegu.

L�SKIE WYDANIE ULICY

"Ulica ..." nosi podtytu�: "WYDAWANY JAKO DOW�D NA ISTNIENIE P�L SWOBODNEGO MY�LENIA". Ta my�l przewodnia obecna jest tak�e w wydaniu 10-tym Ulicy (NR 10/36 29.X.2002), kt�re w ca�o�ci po�wi�cone zosta�o tematyce �laskiej.

Polecamy lektur� �l�skiego wydania tego miesi�cznika. Nasuwaj�ce si� uwagi czy spostrze�enia prosimy kierowac na adres ulica@lublin.mm.pl

Redakcja Echa �lonska


Texty Lecha "Lele" Przychodzkiego, jednego z za�o�ycieli Ulicy:


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]