Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Kampanijo, Nippoon i Jo, Yamamoto

Tako informacjo uo hjyrarhji warznos’ci, kero wszystkym niesie powodzynie i korzys’ci przywjooz rzeh uoonegdaj do mojih ukohanyh Uogewnik S’loonskih ze Japoonije, kaj rzeh boou na szkolyniu, na co dzisioj niykerzy godajoom przeszpjegi.

Boou rzeh po nowe wjadoomos’ci i umjejyntnos’ci.

I mys’la rze prziwjooz rzeh wtynczos recepta, wedle keryj szuo sie stosowac’ i u nos.

A booua uoona tako jak widzicie na wjyrhu i pohodziooua uod inrzyniera Yamamoty, a tak rihtig to uod wszystkih Japoon’czykoow. Bo Uooni wszyscy sie doo niyj stosujoom i soom z niyj radzi. Yamamoto ino Mi joom przekozou.

Za darmo!

Noo, niy coukym.

Hciou, coby Mu za to posuac’ przez kamrata podkoowa.

A rze niy ino u Palin’skego, naszego uostatniego gospodorza, staryh podkoowoow boouo wtynczos jeszcze pouno, a na dodatek moja kamratka Basia mjaua swoje „don’s’cie” do podkoowoow u siebje we Nowym Bytoomju, to`h sie zgodzioou.

Jak w czasie wolnym uod roboty kosztowali my s’niym Ih sake, abo Santory Uiski, zrobioone z ryrzu, to my sie Go pytali uo ta sprawa.

Tak noom joom wytuplikowou:

Nojwarzniejsze soom u Nih Kampanije – Przedsiymbjorstwa.

A to z tyj racje, rze dowajoom uoone robota takym jak Uoon – Yamamoto, ale i poomogajoom inkszym jak trza, kerzi rzyjoom w Nippoonie – w Japoonji.

Wjelu Japoon’coow, tak jak i inksze obywatele na coukim S’wjecie narzeko na to, rze trza sie dzielic’ swojymi jynami z inkszymi, kerzi rzyjoom w Nippoonie.

Tam przewarznie taki przeciyntny Yamamoto robi w jednyj Kampanji uod poczoontku do kon’ca - do pyndzyje. Tak jak Jego Uojciec, co robjoou za rehtora we wjejski szkole, a uod kerego moom rzyczynia dloo Nos po japoon’sku.

Ale rozumi tyrz to, rze jak by niy dej Borze Jego Kampanji sie niy wjooduo, to snojdzie poomoc i uopjeka Nippoonu. I dziynki niyj przetrwo do czasu, arz snojdzie nowo robota w inkszyj, lepszyj Kampanji.

Inno rzecz, rze rzodko sie zdarzo coby ftos’ musiou mjynic’ robota.

Niykierym jednak uod czasu do czasu sie to zdarzo.

Tak po prowdzie, Yamamoto mo na utrzimaniu i Kampanijo i Nippoon, ale Uone za to organizujoom i sprzedowajoom jego robota i zabezpjeczajoom jego byt i bezpjeczyn’stwo.

I tak rihtig ino na to Uoone tam soom. Coby byc’ dloo Niego urzyteczne!

Uoonymu sie werci byc’ na uostatku tyj uznowanyj przez siebie hjyrarhije warznos’ci!

Dowo Mu uoona pewnos’c’ zarobku, poczucie bezpjeczyn’stwa i ryjalno poomoc we potrzebje.

Bez to Uoon uoo Nie dbo, jak poradzi nojlepi. I jeszcze radzi stosowac’ ta hjyrarhijo inkszym Norodoom.

Na Nippoon, na zabezpjeczynie wzajymnyh interesoow i wspoolnyh celoow, tak jak wszyndy – puaci podatki.

Przyznocie, rze za tako rada podkoowa sie nolerzaua – na szczyn’s’cie.

Hciou joom skirz tego, rze mjaua uoona Mu spoominac’ lata nojwjynkszyj s’wjytnos’ci Nippoonu, kedy wzorami dlo wszystkih byli Samuraje.

Wzoor wszelkih Cnoot i Hoonoru.

Wojowniki, kere mjauy grajfka niy ino do fehtunku na mjecze, ale i boouy wytrwaue w jez’dzie na kooniah, na keryh przemjyrzali swooj Nippoon.

Kooni jurz tam u nih jest jak na lykarstwo, morze ino w jakyms’ ZOO.

A podkoowoow niy idzie snojs’c’ wcale. Nawet na szczyn’s’cie.

Bez to tyn symbol Samurajoow i Ih kooni, podkoowa, mjaua byc’ dloo Niego talizmanym i potrujnoom pamjoontkoom: po Samurajah, Ih kooniah i poo Nos - szkolorzah ze S’loonska.

Idzie zrozumiec’ ta Jego fanaberjo.

Jak downy polski Prezydynt, kery wczes’niyj boou elektrykorzym w Stoczni Gdan’skij, tyrz pojehou do Japoonije, to pomys’lou`eh rze Mu uo tym tyrz pedzoom.

Ale s’cic’ z jakegos’ powodu tyj recepty Mu niy dali, bo hoc’ guosioou, rze bydzie budowac’ tu „Drugo Japoonijo”, to hyba niy mjou na Jyj tymat coukego know-how.

Szkoda, bo boouy przeca wjelke morzliwos’ci coby joom zastosowac’.

Zdo mi sie, rze Jo jednak mjou u Nih wjynksze uoko.

I co z tego?

Komu ino rzeh moog, to`h ta prowda przekazowou.

Ale mauo kery Mje suhou.

Nawet jeszcze we zaprzeszue wybory samorzoondowe rzeh uo tym przypoominou

i proobowou w koouko tyj recepty zebrac’ zwolynnikoow, kerzi by hcieli sie jyj poddac’ i joom zastosowac’. Darymnie!

Dziepjyro teroski, po stracoonyh latah, jak jurz je kole 20 procynt bezrobotnyh, zaczynajoom wszyscy szukac’ receptoow i proobowac’ cos’ robic’.

Ale jurz jest na niykere sposobnos’ci za niyskoro.

Dobry momynt i sposobny czas jurz noom wszyskym uciyk.

Uciykuo tyrz wiela uokazjoow i morzliwos’ci.

Przisuowjowe „pjyn’c’ minut” minoouo.

Nawet Toyota, tyrz przeca z Nippoonu, s’wiyrzo jak noom uostaua s’mjecioono spod nosa.

A szkoda.

Szkoda dobryj Kampanije!

Teroski zmondrzauy jurz nawet stare i staue koonsumynty naszyh podatkoow, kere uod lot ulokowane soom we „nadbudowje”.

Wjedzoom uo tym, bo to nareszcie spokopjyli i publicznie guoszoom, irze bez „bazy” przepadnoom. Niy ino uooni.

Dowo to nowo nadzieja dlo takih jak My, kerzi skozani byli na wjeczno mordynga i tyranie przi tworzyniu „bazy”.

Niydugo moomy wuazic’ do Unije Europyjski.

Tam „nadbudowa” pewnikym jurz majoom naryhtowano i w koomplecie.

Ale czy zadbajoom uo „baza”?

Czy powstanoom na S’loonsku nowe Kampanije, mjejscowo podstawa egzystyncji we europyjski rzeczywistos’ci?

Ze czyjoom poomocoom?

A stare czy wytrzimjoom koonkuryncjo?

Jake mo na to recepty tyn nowy Nippoon?

I czy polsko wjynkszos’c’ niy zasztopuje naszego ku Niymu doonrzynio?

Jurz przeca kalkulujoom - czy to sie im bydzie wercic’?!

Idzie referyndoom, to sie przekoonomy i wszystkego dowjymy!

Hyba rze zadecydujoom zas’ za Nos!

Antoni Respondek


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO