Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


We Radzionkowie

We Radzionkowie we ich liceum
Na dwa tygodnie majom muzeum
Dzisioj �otwiyro� �ech tam wystawa
Piykno ze go��mi mio� �ech zabawa

Tam �o noblistach chodziy�a godka
W kerych �lonsk wybio� sie a� do przodka
I te notgeldy nasze dran przisz�y
Ze �lonskym w sercu go�cie stond wyszli

Ty

Kaj sie wejrzysz widzisz siebie
Jak zrozumisz to� ju� w Niebie
Wszysko tobom i ty� wszyskim
We tym Pon Boczkowi bliskim
Twoja my�l i twoje s�owo
Je tym co sie tukej stowo.

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]