Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Igraszki - Fraszki

IDEJA
Dni �lonska teroz siedzom mi w gowie
Chyba na czasie je to ideja
Pomog by we tym mi dobry czowiek
Besto� w Internet pomys� tyn sieja

MIEJSCE
Nojlepi sztartno�� z tym we Gliwicach
To miasto dzisioj mo szwongu wiela
U�miych by go�cio� na �lonskich licach
Bez tydziy� by�aby tu niydziela

NADZIEJA
Mom ta nadzieja – mocno chca wierzy�
�e miasto chyci ta sprawa
Bydymy mogli te dni tam prze�y�
I udo si� nom zabawa

POTYM
Dy� potym jednak Gliwice trza nom
Wspiyra� w harowie przi tymu
Niych insze miasta tyz za tym stanom
W zgodzie bo niy trza nom dymu

SZPRINT
Czasu ju� na to niywiela momy
Przed referyndum trza by to zrobi�
Ale jak richtig we to sie domy
Rekord pryndko�ci mogymy pobi�

TERMIN
Termin mi taki prziszo� do gowy
Bydzie do�� dobry – nic we nim z�ego
Wybro� �ech drugi weekend majowy
No a nojlepi tak �od �osmego

HAS�O
Has�ym za� bydzie „�lonsk i Europa”
Terozki chyci� to musi
Mo�e sie sko�czy naszo utropa
Yno trza euro tu kusi�

I TAK DALI
W Gliwicach piyrszy roz by to by�o
Potym lecia�oby dali
Za rok kaj� indzi by sie krynci�o
My by si� tam radowali

W KO�CU...
W ko�cu z ko�dego regionu konska
Z Grinberga po Katowice
Miasta by chcia�y robi� Dni �lonska
Marzonc �o takim zaszczycie

PROPOZYCJO
Jo bych notgeldy przi tym wystowio�
Na kerych �lonsk je nosz ca�y
Jednych bych uczo� a inszych bowio�
Taki m�j pomys� je ma�y

KIERMASZ KSION�KI
Kiermasz sie marzy piykny niyma�y
Z ksion�kom �o naszym regionie
To ju� �obchodow punkt by�by sta�y
Trza nom to zrobi� – jeronie!

PROPOZYCJO
Dy� z tego forum ty� wybra� sz�o by
Zwrotki nojlepsze zofcite
I tomik fraszek z tego by zrobi�
By go promowa� we dni te

RAJZY I FERIE
A mo�e by tak torg turystyki
Naszy tutejszy ty� �lonski
Po co wyje�d�a� nad Adriatyki?
Znosz piykne ziymi tyj konski?

FILM
Trza przeglond filmow ty� zrobi� przi tym
Tymatym �lonskim sie chwoli�
Niy bo� si� jaki� niymondrych krytyk
Kry�ci� a mamlasow smoli�

APEL
Ze tego forum wszyskich chca prosi�
Wciepcie tu swoje pomys�y
Pomo�cie mi ta idyja g�osi�
By te Dni �lonska nom wysz�y

Zaproszom wszyskich na forum kaj pisze sie �o �lonsku, po �lonsku i we rymach.
Adres www.echoslonska.com/forum2

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO