Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Igraszki - Fraszki

K�odnica
By insze miasta mia�y co� przi tym
We Rudzie widza jo Dni K�odnicy
Te dni tyz sz�oby co roku robi�
Tam kaj ta rzeka koryto ��obi
Bronek

Tako ideja ze tom K�odnicom
Je nojmondrzejszo - szukej ze �wiycom
Ino ni� przidzie do tego �wiynta
Wleziesz do K�odki - spoli ci piynta.
Szwager

Jakby� chcio� czeka� a� bydzie czystszo
Toczy�a woda by coroz gynstszo
Trza �wiynto rzeki robi� nom pryndzy
By jom �obroni� �od gorszy nyndzy
Niych w niyj zbabrajom sie ponki panie
Mie nic ich niy �ol - niych to sie stanie
Chyba sie wtedy znojdom tu �rodki
Na �oczyszczynie tyj naszyj K�odki.
Bronek

Tako je prowda i tak by� musi
Niych sie we K�odce ryba niy dusi
Niych ko�dy Cz�owiek kery tam miyszko
Se to przemy�li aby roz wszysko.
Szwager

Jo przi ty rzece miyszkom po blisku
I jyj smrod czuja czynsto we pysku
Dur� �o tym my�la co tu napocha�
By �ona czystszo by�a cho� trocha.
Bronek

Dni K�odki
Sztartno�� z tym sz�oby i na Halymbie
Ino �e pomys� tyn w moji gymbie
Jak rudzkim vipom tyn tymat wtryni�?
By richtig chcieli K�odnica zmiyni�.
Bronek

Dni K�odnicy stanowi� cz�� tematu Dni �l�ska na internetowym forum o adresie www.echoslonska.com/forum2

Serdecznie zapraszam na to forum.
Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret cosmetic and skincare

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School