Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Biblia XII

Dzieje Abrahama
Powouanie

Pedzieli Pon Bog do Abrama: Idz furt ze twojyj domowizny do ziymi kero ci pokozymy. Zrobiymy z ciebie srogi narod, bydymy ci pszoc i twoje miano zrobiymyize je kozdy bydzie znou; stoniesz sie buogosuawiynstwym. Bydymy pszoc tym, kere cie bydom buogosuawic, a tym kere ci bydom zle zyczyc tych przelnymy. Bez ciebie bydom dostowac buogosuawiynstwo wszyske ludzie na coukyj ziymi. Abram poszou na cesta, jako mu Ponboczek przikozali, a z nim poszou mit Lot. Abram bou siedymdziesiont piync lot stary kej bou furt ze Charan. A wzion mit do ziymi Kanaan tysz odniego kobiyta Saraj i tysz synka od brata – tymu synkowi bouo Lot. Wzion tysz mit couke co mieli i tysz ludzi kerych im przibouo we Charan. Kej prziszli do ziymi Kanaan Abram przeszou bez couko ta ziymia aze do Elon More kole Sychem. A we tyj ziymi miyszkali na tyn czas Kanaanejczyki. Ponboczek pokozali sie Abramowi i pedzieli: Twoim bajtlom dowomy ta ziymia. Abram narichtowou tam, kaj mu sie Ponboczek pokozali, outorz. Potym przekludziou sie wiyncyj ku gorom na wschod od Betel, tam miou potym tysz oboz kaj bouo na zachod Betel a na wschod Aj. Tam tysz narichtowou outorz do Pona Boga i wzywou imie Ponboczka.

Abraham we Egipcie

Potym Abram przekludziou oboz jeszcze dalyj furt aze ku Negeb. A kej tam na tyj ziymi prziszou srogi guod, to Abram poszou do Egiptu, kaj jak mieli przisc, to tako pedziou do odniego kobiyty Saraj: - Wiym co jezes piykno kobiyta. Mozno byc ize kej cie Egipcjony uwidzom i dowiedzom izes je moja kobiyta, to mie zabijom a ciebie ostowiom zyc. Bezto lepiyj padej cos je moja siostra, coby i jo sie ostou zyc. I richtik, kej Abram prziszou do Egiptu, zarozki Egipcjony padali co Saraj je fest piykno. A beamty od faraona, kere uwidzieli Saraj, to chwolyli jom tysz faraonowi. Tak tysz zabrali Saraj na dwor od faraona. Faraon dou mocka dobroci za to Abramowi. Abram dostou owieczkow i cigow i yzlow, i tysz kamelow, a jeszcze niywolnikow i niywolnice. Pon Bog zrobiyli ale ize prziszuy na faraona sztrafy, to z kuli Sraj, kobiyty od Abrama. Faraon kozou beztosz posuac po Abrama i pedziou tak: Cos mi to zrobiou? Poczamus niy pedziou ize ona je twoja kobiyta? Czamus godou: „to je moja siostra”, tak izech se jom wzion za kobiyta? A terozki – to je twoja kobiyta, wez se jom i idz furt! Rozkozou tysz faraon coby wykludzic Abrama ze kobiytom, i wszyskim co miou mit, furt aze ku granicy.

 I. CZ.

Beamty – urzyndniki
Kobiyta – zona
Ai – inaczyj Haj(ziymia Haj)
Elon More – domb(ajcha) /abo terebint(terpyntynowiec)/ wrozby.
Bez ciebie – tukej przez ciebie(dziynki tobie)


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO