Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


Biblia (XIII)

Abraham i Lot
Ze Egiptu poszou Abram ze kobiytom, ze coukim co miou mit, i tysz ze Lotym, furt do Negeb. A miou Abram tera mocka, bydlontkow, srebra i zuota. Szli bezto poleku , i tak zaszli bez Negeb aze do Betel, tam kaj juz przedtym miou oboz miyndzy Betel i Aj, tam kaj tysz piyrwyj narichtowou Ponboczkowi outorz i kaj wzywou imie od Ponboczka. Lot, kery szou mit ze Abramym , miou tysz owieczki, cigi, wouy i celty. Ale ta ziymia boua za mauo coby im dwom stykua., bo aze za tela mieli bydlontkow; bezto musieli sie rozynsc. A roz kej sie powadziyli te co pasli bydlontka od Abrama ze tymi kere pasli te od Lota – na tyn czas we tyj ziymi miyszkali Kanaanejczyki i Peryzzyty – to pedziou Abram do Lota: Niy bydymy sie wadzic my i tysz te co nasze bydlontka pasom, dyc przeca som my krewne. Dyc couko ta ziymia je do cia otwarto. Idz kajs indziyj niz jo! Kej ty pondziesz na lewo zajta, to jo ponda na prawo, a kej ty pondziesz we prawo zajta jo ponda we lewo. Na tyn czas Lot obejzou sie ku przodkowi i merknou ize couko ziymia tam kaj je Jordanu, i aze ku Soar, je choby ogrod ze wodom, choby ogrod od Ponboczka , choby ziymia egipsko (jak jeszcze Pon Bog niy pokarou Sodomy i Gomory). Tak wybrou se Lot ta couko ziymia kole Jordanu i poszou richtunk wschod. Tako sie oba musieli rozynsc. Abram ostou sie we ziymi Kanaan, Lot juzas we okolicy Jordanu, a celty odniego stawiou aze ku Sodomie. Ale ludzie kere miyszkali we Sodomie byli zue, i fest grzeszyli do Ponboczka. Kej Lot poszou furt od Abrama, to Pon Pog pedzieli tak: Kukmal Abram przed sia i obejrz ze tego placu kaj zes stanou richtunk pounoc i richtunk poudnie, richtunk wschod i tam kaj je morze(richtunk zachod); couko ta ziymia kero widzisz dowomy ci i odciebie bajtlom coby jom sztyjc mieli. A bajtli od twoich bajtli zrobiymy tela wiela je ziorkow ziymi; keby kery poradziou porachowac ziorka ziymi, to poradziou by tak ich porachowac. Wston i przelyz couko ta ziymia tak jak je dugo i szyroko; dowomy jom ciebie. Abram poskuodou odniego celty i prziszou tam kaj je Hebron, do ajchow Mamre. Tam sie ostou i postowiou outorz do Pona Boga.

I. Cz.

Soar – inaczyj tysz Coar abo Zoar
Do ajchow – do dymbow.
Kukmal – ze niymieckego guck mal (obejrz se)


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO