Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

ECHO �LONSKA

« nazot «


SLONSKE LEGENDY

Niymrawa z kole Glywic

Zaroski kole Glywicow boua tako sztela kaj sie czi cesty trefiouy i kaj pieronowo straszouo. Stare oumiczki, jeszcze za Wilusia, to godauy, co tam Niymrawa straszy. Kedys ale ludziska wiedzieli, ize to boua tak naprowdy duszyczka od jednego bezboznika. To tysz se dejcie tera ino pozor, jakescie cosik nagrzeszyli. No ale dalyj.I kej to z tym straszyniym roz tako jedna istno baba ze kole Laband usuyszaua, to se zaroski chciaua przekonac sama, eli to je aby prowda. Jako to sie godo „kaj dziobou tam i baba” (a mozno to bouo konsek na okopyrtka - pieron wiy). No to ta (istno) kobiyta tam poszua i siedua

se na kamiyniu zaroz kole tyj szteli, tam kaj sie czi cesty trefiouy, i czeko. Naroz paczy a ku niyj idzie jakis taki choby chop. Ona couko we strachu, a tyn chop jyj kiwie, coby poszua za nim. Tak bouo pora rozy i za kozdym rozym tyn chop wuaziol do dom, kaj ta kobiyta miyszkaua, i za kozdym rozym potym naroz sie traciou. Roz, w jedyn piontek, paczy ta kobiyta, a dzwiyza sie same roztwiyrajom, tyn chop wlazuje do izby i kiwo jyj coby poszua za nim. Ona, couko we strachu, ale poszua, a on wlazi do komory i zarozki kole niego zrobioua sie tako blank czorno krajza, w keryj o sie zaczon pieronowo kryncic i tancowac choby klupniynty, az naroz ustanou i pedziol : „Jo je tyn kery za zycio przibiou hufnolym siedym hostiow do drzewa, kere stoi wele Starych Glywicach (tam kaj sie idzie do Laband na "Zakanau", i kere wyglondo choby w nie pieron jasny szczelou). Kejch ta siodmo hostia przebiou i przibiou do tego drzewa, toch pod bez dychu a moja duszo je terozki skozano na mynki we piekle u dziobuow. Ale jak kerys ze, abo z kole, Glywic bydzie bez siedym miesionczkow w kozdy piontek siedym chlebow biydnym ludziom rozdowou, to bydzie i ta moja duszyczka zbawiono, a Ponboczek mi wyboczy”. Tak pedziou i naroz sie straciou. Takobiyta tak sie to wziynua do serca, ze zarozki richtik bez siedym miesioncow w kozdy piontek siedym chlebow biydokom rozdowaua, a tyn duch sie w kozdy piontek pokozywou, ale juz za kozdym rozym ta czorno krajza, w keryj mynczouo go te piykelne tancowanie, boua corozki to myniyj czorno. Ku koncowi siodmego miesionca poprosiou tyn chop jeszcze coby w kosciele "Zakanauym" dac na mszo za spokoj od niego duszy. Tysz i to ta kobiyta zrobioua. Na tyj mszy pokozaua sie ta duszyczka ze siedmiyma hostioma w rynce i legua se tyj kobiycie, kero jom wyzbawioua, kole nogow. Wiyncyj potym juz zodyn tyj duszyczki niy uwidziou, a tam kaj sie ze Starych Glywic na Laband szuo i kaj sie te czi
cesty trefiauy wiyncyj juz tysz niy straszouo. Eli to wszysko bouo gynau tak jak mi ta oumiczka to opedziaua to jo niywiym. Jo sam jednakoz opedziou couko prowda keroch wiedziou, i w zyciu bych niy cyganiou, choby ino skiz tego, co jo mom pieronowy strach, jak ino uwidza jakos Niymrawa. Jak kerys szou kedys piechty ze "Zakanau" (tak dzisiej godajom na Stary Laband) do Starych Glywicow, to wiy o kerych sztelach, abo miejscach, je sam godka. Roz, za bajtla, szukouech tego kamiynia na kerym ta „istno
baba" siedziaua. Ino jak mi tako inkszo oumiczka, keroch tam trefiou, a keryj zech piyrwyj na oczy niy widziou, pedziaua, dzisio niy poradzi go zodyn juz snalysc, skiz tego co, dziobuy jakes sto lot nazot, ze zuosci na ta istno baba, o keryj zech sam opedziou, wszyske kamiynie i kizloki poprzeciepywali i porozciepywali kajsik indziyj. Kule, alech sie sam nagodou, aze mi dychu brakuo! Ja, tak to bouo. Jak mi niy wiezycie to se idzcie na te place, sztele i miejsca o kerych sam zescie suchali i sie same przekonejcie.

Szwager

ze strony http://www.glywice.de.tf/


 

 


« zur�ck «

[ HOME ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO